15.04.16 14:17
Wie übersetzt man:

Selskapet kan i de foreliggende e-poster ikke se at selskapets forslag til krav til
kompentanse til operatør av kurv er forespeilet underleverandør.

15.04.16 14:24
jeg klarer å oversette alt med unntak av det ordet "forespeilet" i det forbindelse
was bedeutet forespeilet in diesem Satz?

15.04.16 14:44
forespeilet: vortäuschen falscher Tatsachen

gi forestilling om (som ofte ikke blir virkelighet):
De hadde blitt forespeilet erstatning.

Hilsen
Nicole

15.04.16 16:06
tusen takk :-)
Carmen

15.04.16 21:26, Bjoern de
Og hva betyr så hele setningen?????? Det gir meg et gys helt ned til tåneglene = 8 -!!

"forslag til kompetanse til operatør av kurv"

Und wer hat wem etwas vorgespiegelt?!!

15.04.16 23:19
Det er gal ordbruk her i den opprinnelige setningen, (- sånn går det når man prøver å skrive oppstyltet akademisk/byråkratisk uten å beherske kunsten ordentlig. Den slags krever lang øvelse ...).

I stedet for "forespeilet" (som handler om å gi noen forventninger) skulle det vært brukt "foreholdt" som betyr at kompetansekravene til kurvoperatør ikke har blitt gjort kjent / fremlagt for underleverandør.

(Foreholdt = holdt (opp) for)

15.04.16 23:57, Bjoern de
Forstår lell intet :-(.

Mangler der ikke et "blitt" i setningen? Og en preposisjon foran underleverandør?

Kanskje:

Selskapet kan i de foreliggende e-poster ikke se at selskapets forslag til krav til
kompentanse til operatør av kurv er blitt fremlagt for underleverandøren.

Eg husker såvidt at preposisjonen kan mangle under visse omstendigheter, men "blitt" burde da vel hat stått?

15.04.16 23:58, Bjoern de
Ikke om setningens betydning... forstår ingenting.. hva er en kurvoperatør? Og hva med krav til kompetanse??? Forderungen nach Kompetenz???

16.04.16 13:10
"kurv" er antagelig en innretning som et eller flere mennesker kan forflyttes i , f.eks. montert på en kran eller hengende under et helikopter.

16.04.16 13:22
Jo, hvis du bruker "fremlagt", må de ha med et etterfølgende "for", men ikke når du bruker "foreholdt" (eller "forespeilt"). "For'et" er, som allerede nevnt ovenfor, integrert i selve ordet.)

"Kompetansekravene"/"Krav til kompetanse" er de krav til en avtalepartners dokumenterbare eller reelle ferdigheter og innsikt vedrørende et tema, som må oppfylle for at man i det hele vil inngå avtale med vedkommende, alternativt er de kravene som han må kunne etterleve for å oppfylle en inngått kontrakt reelt og/eller formelt.

(Forøvrig, Bjørn, det riktige i 23:57 ville vært: "(Jeg) Forstår intet, lell.")

16.04.16 18:02
OK, det skulle eg jo husket middlertidig.. at det intet og ikke direkte etter verbet..eller verbalet, som det vel blir kalt på norsk...

Eg kann også godt gå med at "for" mangler... men i dette tilfellet skulle leverandør vært bøyet i dativ: leverandøren. Eg begynner å huske nå, at der fantes en snål måte å gi avkall på "en" på slutten... men det er da vist virkelig "oppstyltet" om ikke å si litt jålete, ikke sant? Eg ville jo sagt, at det er feilt allikel...

Men allikavel så skjønner eg ingenting om utsagnets mening...

Skal det bli:

Die Firma kann den vorliegenden E-Mails nicht entnehmen, dass der Vorschlag der Firma zur Einforderung einer Qualifikation des Kranführers dem Zulieferer vorgelegt wurde...

16.04.16 20:24
Ja, du er inne på noe med at utelatelse av den bestemte endingen i substantiver kan henge sammen med "oppstyltet" språk, dvs at det er en språkform som man ikke så sjelden ser i lover, forskrifter og andre offentlige/byråkratiske tekster.

Men i dette tilfelle kan det også være en annen forklaring på hvorfor endingen er utelatt: Det er ikke sikkert at den som skriver har kunnskap om det er tale om en eller flere aktuelle underleverandører. Man kunne kommet rundt det med å skrive "underleverandøren(e)", men i et formalt språk fungerer også "underleverandør" greit nok. (En eventuell bøyning har uansett ikke noe med kasus ("dativ") å gjøre ...)

Nei, ut fra min tysk-forståelse vil Einforderung være galt å bruke, heller Anspruch.
- og hvorvidt det har med "kran" å gjøre, kan vi bare gjette på, det er en Korb det handler om.

(Og for øvrig: "
... "oppstyltet" om ikke å si -> " ... "oppstyltet" FOR ikke å si"
"der er feilt" -> "det er feiL")

18.04.16 07:18
Sier takk for oppklaringen :-).
Eg husker nå å ha lest denne løyne
uttryksmåten før - i en salgskontrakt.
Kjøper og seller ble hele tiden nevnt uten
bøying og uten artikel... quite strange...