08.05.16 21:41
Stichwörter: de fleste, det meste, flest, mest
Hallo,

Sie wohnt mit Ihrem Lebensgefährten in Gol, aber die meisten Ihrer (beider) Familien wohnen in Oslo. Deshalb heiraten sie dort.

Hun og samboer hennes bor på Gol, men fleste av familiene deres bor i Oslo. Derfor skal de gifte seg der.

Takk!!

08.05.16 21:57
Hun og samboerEN hennes bor på Gol, men DE fleste av familiene deres bor i Oslo. Derfor skal de gifte seg der.

09.05.16 09:26
her må det hete, enten:
...de fleste av familiemedlemmene deres bor i Oslo
eller:
...det meste av familiene deres bor i Oslo

09.05.16 10:47
finnes det noen som kan forklare meg hvorfor det heter i den ene setningen de fleste av og i den andre det meste av?

Er alltid interessert i aa sjönne hva og hvorfor jeg skriver slik!

Takk paa forhand

10.05.16 16:26, Mestermann no
"De fleste" bruker du når du omtaler et bestemt eller ubestemt, største antall av noe eller noen, i dette tilfelle
familiemedlemmer. Antonymet er "de færreste".

"Det meste av" bruker du når du omtaler en andel, altså et kvantum som merhet av noe, av en mengde, en
gruppe eller en annen form for enhet, i dette tilfelle familier. Du kunne også brukt "mesteparten av".

Dette skillet, som vi har på norsk, kan ofte by på problemer for den som lærer seg språket, men det er ikke
vanskelig.

10.05.16 18:00
Takk skal du ha! Det er veldig godt å vite!

10.05.16 18:29, Mestermann no
Gern geschehen!

11.05.16 17:51
Man kunne også sagt:
"... de fleste i familiene deres bor ..."