30.06.16 22:00
Vi vet at i andre land er det ganske vanlig.

Ich hätte erwartet, dass "det" weiter vorne steht:
Vi vet at det er ganske vanlig i andre land.
Vi vet at det i andre land er ganske vanlig.

Kann man das auch so wie in der ersten Zeile (kursiv) sagen, oder würde das auffallen?

01.07.16 11:04
Jeg vil nok foretrekke det første alternativet -i kursiv- (fordi det løfter frem i setningen det setningselementet med størst informasjonsverdi), men begge de andre variantene kan også gå an.

02.07.16 12:10
Auszug aus einer Grammatik:

3. Leddsetninger
Det er bare én ordstillingsrekkefølge for leddsetninger i norsk. Ordstillingen i leddsetningen er altså ikke fleksibel. Den faste ordstillingsplasseringen har denne rekkefølgen:
1. plass: subjunksjoner, f.eks. at, hvis, når
2. plass: subjekt, f.eks. han, det
3. plass: setningsadverbial, f.eks. ikke
4. plass: verb, f.eks. kommer / skal komme: at han ikke kommer / at han ikke skal komme

Der kursiv geschriebene Satz entspricht nicht diesen Platzierungsregeln, denen zufolge das Subjekt (det) vor dem Verb (være/er) kommt.

Gilt die norwegische Grammatik nicht für Muttersprachler?

02.07.16 18:13
Hovedregelen for leddsetninger er slik som 12:10 skriver.

Men "i at-setninger forekommer ikke sjelden en leddstilling som svarer til den vi finner i helsetninger (dvs.: at-setningen er formelt hovedsetning)." Eks: (Hun sa) at den boka hadde jeg nettopp lest.

At-setningen til 22.00 "(Vi vet) at i andre land er det ganske vanlig" faller etter min mening inn under denne kategorien. Jeg er videre ening med begrunnelsen til 11:04.