20.08.16 19:20, Bjoern
Dativ på norsk...

Bortsett fra nordmennene i Valdres så kjenner det norske språket jo ingen Dativ.

Men det betyr jo ikke at konstruksjonen som innebærer Dativ i andre språk ikke finnes på norsk også.

Såvidt eg ser det, forekommer to muligheter å utrykke en konstrukjon som ville vært Dativ i et språk som tysk: enten ved den alminnelige "objekt"-formen eller så ved hjelp av en preposisjon.

Om ikke jeg husker feil nå så er det både lov å si:

Han gav katen mat.

og

Han gav mat til katten.

Er begge konstruksjonene likeverdige? Kan de alltid utskiftes mot hverandre?

Hvordan er spesielt med de personlige pronomina? "Hun gav henne en klem" - ikke sankt. Men det kan ikke bli: "Hun gav en klem til henne" Hvorfor ikke det? Han gav en presang til henne? Det høres vrien ut i mine ører. Men eg vet ikke..

26.08.16 14:45
Ja, jeg vil si at "Han gav katten mat." og "Han gav mat til katten." i bunn og grunn er likeverdige. Hvorvidt man velger det ene eller det andre kan nok påvirkes av konteksten og skrivestil. Jeg vil vel kanskje være tilbøyelig til å ha katten fremst i setningen hvis katten er omhandlet umiddelbart foran i teksten eller katten på en annen måte er aksentuert mer enn selve handlingen å gi den mat. Men om dette er noe gjennomgående mønster i befolkningen skal jeg være forsiktig med å si.

27.08.16 21:39, Bjoern de
Takk saa mykket! Da var det avklart. Eg syntes jo at "han gav mat til katen hørtes mere ekte ut enn den andre ordstillingen. Gaar det an aa gi en klem til noen? Sansynligvis saa gjør det jo det...