03.12.16 07:19
Hei :),
er det feil å si "jeg er for fort"? Bør man heller si "jeg er for snar/ for kjapp"? Takk på forhånd

03.12.16 09:24
"Jeg er for fort" blir i alle tilfeller feil. "Fort" kan du bare bruke om noe som går fort eller gjøres fort: bilen går fort,
jeg løper fort. Men ikke som betegnelse av en person generelt. Da må du si at vedkommende er rask, snart,
kvikk.

03.12.16 18:31
... at vedkommende er snar... (unten t), ville jeg ha sagt i hvert fall