21.01.17 14:27
Ordstilling

Om en bruker en parentese - som for eksempel: "tror jeg" - forandrer det reglene for ordstillingen?

Beispiel:

Lailja - tror jeg - hette den.

eller går det og an å si:

Lailja - tror jeg - den hette.

Mange takk.

21.01.17 15:14, Mestermann no
Hvorfor trenger du parentes her?

"Jeg tror den het Lailja" er den enkleste måten å si det på.

Hvis du absolutt vil ha "tror jeg" som innskudd, er det "Lailja - tror jeg - het den." Men det lyder litt merkelig.
Bedre da med: "Lailja het den, tror jeg".

Legg for øvrig merke til at det ikke heter "hette" i fortid, selv om endel bruker "hette" muntlig. Verbet bøyes slik:
Å hete - heter - het - har hett

21.01.17 16:16
hette er svensk.

21.01.17 17:21
Mange takk. Da ble jeg satt på rett spor igjen. Jeg var blitt usikker om det var lov eller påbudt å snu på ordstillingen etter en interjeksjon som den ovenstående. "Men Lailja - tror jeg - den het", er vel hakkende galt.

Og selvfølgelig heter det jo "het" og ikke "hette". Selv om jeg vet at mange Nordmenn sier "hette" og ikke het. Det ble jeg ført på villspor ut av. Splinter nytt var for meg at det ikke bare var dialektal norsk men også svensk.

"Again what learned" ;-) for å si det på pent engelsk-tysk...

21.01.17 20:47
Lailja - tror jeg - den het
er ikke hakkende galt - du kan si det.

21.01.17 23:25
Å ja? Det var godt å lese. Mange Takk og en god natt.

22.01.17 01:13, Mestermann no
Du kan skrive (og si) "Lailja tror jeg den het", men bare uten tankestrekene eller parentes. Ellers gir det ikke
mening skriftlig.

22.01.17 18:07
Okay. For å sammenfatte:

Jeg tror, den het Lailja.
Den het Lailja, tror jeg.
Lailja, tror jeg, het den.
Lailja tror jeg den het.

Mens jeg forstår versjonene 1-3 godt, forstår jeg den siste versjonen ikke konstruktivt. Hva er forskjellen til

"Lailja, tror jeg, den het" - ?

Er "tror jeg" i denne ordstillingen ikke likedan et innskudd, en interjeksjon som kan separeres ved komma?