25.05.17 11:20
Stichwörter: svindel
Så står det i Heinzelnisse at svindel var
intetkjønn (n).
UIB mener tvertom at det heter EN
svindel. Jeg samtykker med UIB. Kan det
være både og?

25.05.17 11:27, Mestermann no
Nei, svindel kan bare være hankjønn

25.05.17 11:54
Okei. Så står det da 1:1 mellom UIB og
Heinzelnisse. Heinzelnisse ser ut til å
være enda mer pålitelig enn jeg hadde
trodd i de tilfellene av sprik mellom UIB
og Heinzelnisse. Især når det gjelder
kjønnsinformasjonene finnes det derimot
nå og da feil.

25.05.17 17:58
Som for eksempel også i "måleføre" som Heinzelnissen angir å være "en" målføre mens UIB påstår at det er et målføre. Noe jeg tror er rett.

25.05.17 18:46
Eller for eksempel busserln, küssen som er oversatt med susse (m), altså en susse. Ment er jo sikkert å susse - altså verbet. For substantivet heter jo "en suss"

26.05.17 10:15
Det heter et målføre og en nuss. 2-0 til Brann.

26.05.17 10:25
Mange takk. Tre til en til UIB.

26.05.17 12:31, Mestermann no
Ikke "tre til en", bare "tre-en".