30.07.17 11:07
Stichwörter: synes, syns
Å synes oversetter Heinzelnisse med gefallen. Noe som sikkert er rett siden ordboken bruker
synonymet å like som forklaring. Jeg er kommet litt i stuss hvordan å synes brukes
sammenlignet med "syns".
Om ikke jeg tar feil nå så heter det jo:
"Hva syns du om dette?" i betydning av "Hva mener du om dette?".
Hvordan ville man derimot brukt å synes i en setning? På en lignende måte som på svensk "
tykke"? "Han synes om henne"? "Han syntes ikke noe særlig om dette prosjektet"? "Hvordan
synes du om det"? Det sistnevnte høres jo litt rart ut. Men hva skulle man ellers sagt for å
få uttrykt et spørsmål om gradvis forskjell i det å like noe?

30.07.17 14:06, Mestermann no
Det er ikke rart du stusser over forskjellen mellom "synes" og "syns", for det er ikke noen forskjell. :-)

"Syns" er (kanskje etter svensk påvirkning eller oppstått selvstendig) kommet inn i språket som en sideform av
synes, og brukes ofte muntlig, sjeldnere skriftlig. Men det er synes som er den korrekte skriftlige formen på
bokmål, og det er også den formen du vil finne som hovedform i ordbøkene. Så selv om du vil høre og noen
ganger også lese f.eks. at "jeg syns ikke dette var noe gøy", så er det "jeg synes ikke dette var noe gøy" som
er riktig. Unntaksvis brukes "syns" skriftlig når det er en muntlig tone man vil angi, f.eks. muntlig ironisk: "Jeg
syns jeg ser det!"

Når denne lille misforståelsen er oppklart, så kan vi se litt på bruken.

Egentlig er det jo merkelig at vi bruker en passivform som "synes" aktivt: "jeg synes". Opprinnelig har det hett
"meg synes", eller "det synes meg som". Synes betyr jo egentlig at noe er synlig eller virker synlig (sml. tysk
scheinen: Mir scheint es, es scheint als ob...). Med tiden har synes på norsk fått to betydninger:

1. Den opprinnelige betydningen, nemlig at noe er synlig: Båten synes i det fjerne.
2. At man mener, tror eller antar noe: Jeg synes jeg ser båten (jeg tror jeg ser den), jeg synes ikke tysk er gøy.

Av og til ser man i betydning 2 den opprinnelige måten verbet ble brukt på, nemlig at noe virker som noe, tyder på
noe: "Det kan synes som om det blir regjeringskrise", "det synes ikke spesielt realistisk", "det synes meg å være
en dårlig løsning", og enkelte ganger i en slags mellomform: "det synes å herske enighet".

Bruken av betydning 2 er ellers bare delvis sammenfallende med svensk "tycka", fordi svenskene også bruker
dette aktive verbet, sammen med "om", for å uttrykke hva de liker og misliker. På svensk kan man si "jag tycker
inte om henne", på norsk vil vi oftest si "jeg liker henne ikke". Det går allikevel an å si "jeg synes ikke om henne",
men det forekommer heller sjelden i moderne språkbruk, og gir ikke det samme direkte og konkrete uttrykket som
"jag tycker inte om". Sier man "jeg syntes ikke noe særlig om maten", så er det nærmest en eufemisme for "jeg
likte ikke maten".

Synes i betydning 2 brukes altså hovedsaklig som uselvstendig verb for å uttrykke hva man mener, antar eller tror:
Jeg synes ikke sommerværet er godt i år, jeg synes synd på deg, jeg synes du virker trett, eller altså for å gi
uttrykk for hvordan noe virker å være: Det synes ikke realistisk.

30.07.17 15:13
Et beslektet spørsmål (ikke fra OP):
Hva tenker du, Mestermann, om det at folk stadig oftere tenker enn synes eller mener :(

30.07.17 16:31, Mestermann no
@15:13: Det korte svaret er at det synes jeg ikke er særlig bra.

At folk mer og mer "tenker" noe i stedet for å synes eller mene noe er selvsagt innflytelse fra engelsk ("what do
you think?"). Språket er jo konstant i forandring, så det er sikkert det språkforskerne kaller naturlig utvikling og
kanskje ikke så mye å gjøre med. Men det betyr ikke at man er nødt til å like det eller anbefale det eller godkjenne
det som god stil og korrekt norsk. Iallfall ikke sånn uten videre.

Hverken grammatikk, rettskrivning, tegnsetting eller stilprinsipper er hugget i stein, men er forskjellige former for
konvensjoner. De har sin berettigelse til de en dag ikke lenger har det, men de bør ikke være helt flytende, heller.
Inntil videre vil vi nok si at på norsk betyr å tenke noe annet enn å synes eller mene, og at det derfor er dårlig stil
og dårlig norsk å bruke "tenke" der det skal stå "synes" eller "mene".

30.07.17 18:32
Hei Mestermann,

hjertelige takk for den uførlige forklaringen din. Ganske mye informasjon å fordøye.

Når alt kommer til alt da må man jo nesten anse oversettelsen i Heinzelnisse som feil likevel - i motsetning til det jeg trodde først selv.

For "gefallen" og "mögen" har jo helt forskjellig betydning ord på tysk.

Når hun synes om ham (eller han) da "gefällt" jo ikke hun ham, men han henne. Eller rettere sagt: Hun mag ham, fordi han gefällt henne ;-).

Ifølge dine forklaringer burde man dessuten antakelig heller gripe til oversettelsen "schätzen" i stedet for "mögen", siden dette ordet uttrykker en mindre sterk følelse enn å tykke på svensk hvor det nærmere er snakk om en slags forelskelse.

Skal gi beskjed om feilen...

30.07.17 19:31, Mestermann no
Synes oversettes til tysk slik:

1. i betydningen vises, være synlig: sehen, sichtbar sein, ansehen
2. i betydningen se ut til: Scheinen, den Anschein haben
3. i betydningen mene, ha inntrykk av, forekomme: finden, meinen, scheinen, vorkommen, denken
4. i betydningen like, synes om: mögen, gern haben, leiden

30.07.17 19:52, Bjoern de
Mange takk. Har allerede varslet om feilen med henvisning og lenke til denne tråden.