05.08.17 09:47
Stichwörter: skyldfølelse
Er det ikke mulig å bruke ordet skyldfølelse i flertall på norsk? Går det ikke an å være
nedtynget av skyldfølelseR men bare av skyldfølelse? På tysk brukes order jo mer eller
mindre bare i flertall.

05.08.17 10:00, Mestermann no
Ordet brukes for det meste i entall, men det er ikke noe i veien for å bruke det i flertall, dersom man har flere ting
å føle seg skyldig for.

05.08.17 10:48
Takk så mye. I så fall kan det muligens diskuteres om det er rett at heinzelnisse oversetter
skyldfølese (entall) med Schuldgefühle (flertall). Men kanskje dette her ikke er så dumt
heller. For selv om det rent grammatikalsk opplagt er feil så gjenspeiler det hovedbruken av
ordene i begge språkene.