05.10.17 17:28
Stichwörter: inn på, innpå, klenge seg inn på en, klenge seg innpå en
Skal "inn på" alltid skrives sammen når begge preposisjonene følger etter hverandre. Eller
kommer det an på sammenhengen og "innpå" må betraktes som egen preposisjon.
Jeg tenker for eksempel på noe som:
"å klenge seg inn på en". Skrives det slik eller sånn som dette: "å klenge seg innpå en"?
Eller kan man gjøre nett som man har lyst til?

05.10.17 18:19, Mestermann no
Preposisjonen innpå skal alltid skrives som ett ord:
Hale innpå, klenge seg innpå noen, være tett innpå noe, å stå tett innpå hverandre, det koster innpå hundre
kroner osv.

Inn på som to adskilte preposisjoner bruker man når man f.eks. kommer inn på et tema, går inn på detaljer,
kommer inn på scenen, legges inn på sykehus, gni en salve inn på huden. Det er altså preposisjonen inn som er
overordnet her, slik den også ville vært i sammenstillinger med andre preposisjoner, som: skyve noe inn under noe
annet, komme inn fra kulden, komme inn i siste runde, gå inn over terskelen osv.

05.10.17 20:30
Man kan forøvrig ikke si «gjøre nett som man har lyst til», det lyder merkelig. Man sier «gjøre akkurat som man
har lyst til».

05.10.17 21:08
Tusen takk. Da er det bare å lære det sammen med verbene: klenge seg innpå noen, men trenge seg inn på noe(n).

"Nett" er antakelig en forkortning av "nettopp" har jeg fått beskjed om. Men det er visst en slags utslitt ungdomssjargong eller noe. Sånn som ungdommene også i dag pleier å forkorte enkelte ord. Kanskje det også bare er nynorsk eller dialektalt. Det finnes faktisk til og med et innlegg om "nett" her: http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=nett&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk...
(under III: ho fekk det nett som ho ville - men det er jo nynorsk)

06.10.17 00:00, Mestermann no
Når det gjelder "nett" i stedet for akkurat eller nettopp, så er ikke det en direkte feil på bokmål, men "nett" i denne
betydningen er nok i hovedsak i bruk i visse dialekter, særlig vestpå, og hører derfor skriftlig først og fremst
hjemme i nynorsk.

06.10.17 17:34
Nettopp. Ikke helt feil nettopp, men heller ikke helt riktig, snarere sånn midt på
treet. Mange takk for forklaringen.

07.10.17 05:43
Du bør merke deg svarene du får. Du kan ikke i slike sammenhenger bruke «nett», men «akkurat», mye
sjeldnere «nettopp». Man gjør ikke «nett» som man vil, det er meningsløst. Å gjøre «nettopp» som man vil, virket
også merkelig. Man gjør akkurat som man vil.

07.10.17 05:45, Mestermann no
Ja, å bruke "nettopp" her, blir på moderne bokmål merkelig. Man gjør akkurat som man vil, eller nøyaktig som
man vil, sjeldnere nettopp som man vil.

09.10.17 04:09, Mestermann no
Jeg viser til forumreglene, som stipulerer at man skal takke for den hjelpen man får, idet dette høyner
motivasjonen hos dem som hjelper en. Du takker ikke, men svarer i stedet på den hjelpen du har fått med
omfattende anklager, personangrep og paranoid mistenkeliggjøring overfor den og dem som hjelper deg, i stedet
for å se på de svarene du har fått og forsøke å forstå dem.

Alene av den grunn er dine siste innlegg nå blitt slettet. Nye posteringer av dem vil likeledes bli slettet.