16.11.17 14:53
Jeg skal oversette denne setningen "I hvilke av disse ordene er det..." (flere ord er
mulige).

Er det da riktig å si "In welchem dieser Wörter..."

16.11.17 15:06
Nei, "welchem" er Dativ entall, og da måtte det være "hvilket" i den norske versjonen. Riktig:
In welchen dieser Wörter ...