05.12.17 23:37
Hvorfor er "ihr" dativ i setningen "Ihr geht es gut."?
På forhånd takk!

06.12.17 00:40, Mestermann no
Ihr (henne) er dativ av sie (hun).

På norsk ville vi sagt: "Henne går det godt". Da er "henne" objekt i setningen, og skal bøyes i
dativ/avhengighetsform.

På samme måte ville vi sagt:
meg går det godt
deg går det godt
ham går det godt
dem går det godt

Når de personlige pronomenene bøyes på denne måten (jeg - meg, du - deg osv.) sier vi på norsk at den bøyde
formen er avhengighetsform eller dativ.

Vi kan også bøye de personlige pronomenene for å uttrykke eiendomsforhold:
jeg - min
du - din
han - hans
hun - hennes

...osv. Da bøyer vi dem i eiendomsform, eller genitiv. Genitiv og dativ er de to formene de personlige
pronomenene kan bøyes i på norsk, bortsett fra grunnformen (jeg, du, han, hun), som også kalles nominativ,

Men nå må du holde tunga rett i munnen. For en vesentlig forskjell på tysk og norsk er at tysk har én
avhengighetsform til, nemlig akkusativ. Ordet for jeg, ich, bøyes slik:

Nominativ (grunnform): ich
Akkusativ (direkte objekt): mich
Dativ (indirekte objekt): mir

For ordet for hun, sie, er bøyningen slik:
Nominativ (grunnform): sie
Akkusativ (direkte objekt): sie
Dativ (indirekte objekt): ihr

Det er ikke alltid så lett å holde styr på når et objekt er direkte eller indirekte, spesielt ikke når ens eget språk ikke
har former som skiller mellom direkte og indirekte objekt.

På norsk sier vi jo:
Jeg elsker henne
Jeg sender henne et brev

På tysk er det første tilfellet direkte:
Ich liebe sie

... mens det andre tilfellet er indirekte:
Ich schicke ihr einen Brief

I tiilfellet du spør om, "henne går det godt", er objektet indirekte. Derfor skal det være "ihr geht es gut". Mer om
hvordan du skal skille mellom indirekte og direkte objekt, finner du i tyskboken din. En god lenke kommer her:

http://studieweb.no/kasus-2/

Det er også slik at bestemte preposisjoner bestemmer om et pronomen eller en artikkel + substantiv skal være
akkusativ eller dativ.

De viktigste preprosisjonene som styrer akkusativ er: durch - für - gegen - ohne - um. Etter disse preposisjonene
skal det alltid være akkusativ: "Ich lebe für sie" (= jeg lever for henne).

De viktigste preposisjonene som styrer dativ er: aus - bei - mit - nach - von - zu. Etter disse preposisjonene skal
det alltid være dativ: "Ich bin immer bei ihr" (= jeg er alltid hos henne).

Det finnes også preposisjoner som kan styre både dativ og akkusativ, alt ettersom. De viktigste er: An - auf -
hinter - in - neben - über - unter - vor - zwischen.

En nokså grov huskeregel er slik: etter disse preposisjonene skal det være akkusativ hvis det er noe som uttrykker
bevegelse til et sted (tilstedskasus, akkusativ): Ich lege meine Hand auf sie (= jeg legger hånden min på henne).
Og så skal det være dativ hvis det er noe som skjer på et sted (påstedskasus, dativ): Ich lege neben ihr (= jeg
ligger ved siden av henne).

Dette er ikke noen absolutt regel, men du finner flere eksempler i læreboken i tysk. Du kan trøste deg med at det e
vanskelig for de fleste utlendinger som kommer fra språkområder der man ikke skiller mellom to
avhengighetsformer, å få til dette uten videre. Det krever en del øvelse og pugging. Heldigvis er tyskerne vennlige
og forstår hva du prøver å si allikevel, selv om du gjør feil.

Lykke til!

06.12.17 01:05
Hei igjen (det var meg som stilte spørsmålet). Jeg er faktisk tysk selv. På toppen av det
hele tysklærer. Har grublet en del mens du skrev ned det uttømmende svaret ditt. Jeg har
egentlig i mellomtida kommet til den konklusjonen at "gutgehen" må være et såkalt
dativverb, selv om jeg bare finner "guttun" i listene. Et indirekte objekt kan det vel ikke
være. Ellers måtte vi vel også ha hatt et direkte objekt?!? Har du noen synspunkter?

Ellers takk for svaret :-)
Chris

06.12.17 08:48
Takk på forhånd*

06.12.17 09:31
Mestermanns utførlige leksjon får meg til å tenke på hva som ble sagt i mine skoletimer i tysk på slutten av 1960-tallet:
"For å finne dativ spør vi : Hvem har nytte, glede, skade eller interesse av det som skjer i setningen?"
Dette er sikkert utdatert som pedagogikk, men det har tjent meg greit nok i samtaler med mine tyske venner gjennom livet.
Hilsen Helge.

06.12.17 12:36, Mestermann no
@Chris: Det var ikke meningen å belære deg; det så ut som et typisk elev-spørsmål, så jeg dro hele
begynnerkurset. :-)

Det er en trøst å se at selv tyske tysklærere stundom kan komme i tvil. Jeg har alltid gått ut fra at dativen i "ihr
geht es gut" måtte komme av at "ihr" her på en eller annen måte er indirekte objekt, siden heller ikke jeg finner
"gut gehen" i listen over dativverb. Det ville ikke ligne tyske grammatikere å uteglemme det! Så jeg har ingen
egentlig forklaring. Men kanskje andre har?

06.12.17 20:05, Geissler de
Der Dativ hat verschiedene Funktionen.
Die meisten sind schon genannt worden. Er steht
- nach Präpositionen, die immer den Dativ verlangen
- nach Wechselpräpositionen auf die Frage "wo?"
- als indirektes Objekt in Verben mit zwei Objekten (hier meist eine Person)
- als einziges Objekt bei Verben, die nur Dativobjekt haben können (sehr begrenzte
Zahl, u. a. helfen, danken, antworten, gratulieren, zusehen, zuhören, begegnen ...)

Zusätzlich hat der Dativ auch die Funktion, die Subjektivität zu kennzeichnen. Typisch
für solche Sätze ist, dass man den Datov weglassen kann und der Satz immer noch Sinn
ergibt, aber dann als objektive Aussage.

Zum Beispiel:

In Norwegen ist es zu kalt.
In Norwegen ist es mir zu kalt.

Die Suppe schmeckt nicht.
Die Suppe schmeckt den Kindern nicht.

Ist das zu spät?
Ist dir das zu spät?

Ich würde "Es geht mir gut"in diese Kategorie einordnen.

Helges Deutschlehrer scheint übrigens ein guter Lehrer gewesen zu sein. Die Erklärung
funktioniert nicht nur meistens, sie ist Helge offensichtlich auch noch im Gedächtnis
geblieben.

08.12.17 01:13
Hei Geissler. Ein interessanter Aspekt, dass Sätze immer noch Sinn ergeben, wenn man den
Dativ weglässt.
@ Mestermann: Never mind! Jeg hadde mistanke om at du muligens lurte på om du hadde med
en nybegynner å gjøre. :-) Men det var jo ikke så lett å vite. Syntes bare synd på deg
som brukte så mye tid og lurte på om jeg skulle ha gitt litt mer kjøtt på beinet for å
unngå misforståelser.
Men det ser vel ut som at guruene i forumet heller ikke uten tvil kan fastslå om vi har
det med et DO i dativ å gjøre eller ei...
@ 6.12.17 08:48: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1696035

Chris

08.12.17 09:43, Geissler de
Mir fällt bei dieser Gelegenheit der L'Oréal-Slogan "Weil ich es mir wert bin" ein, der
seinerzeit meine jetzige Frau, die damals gerade Deutsch lernte, sehr verwirrte, da sie
die Bedeutung des "mir" nicht recht entschlüsseln konnte.
Ohne das "mir" wäre der Satz aber geradezu anmaßend, zumindest in meinen Ohren.

08.12.17 13:34
Okay, vielleicht ein bisschen anmaßend, aber der Sinn wäre ja trotzdem immer noch da... :-)
Chris