18.12.17 14:19
Stichwörter: andre, annen, annet, ordenstall
andre som ordenstall (zweite).
Heter det
"et fint andre år" eller
"et fint annet år"? (ein schönes zweites Jahr)

Google hjelper lite med akkurat disse ordene, men har omtrent like mye "hvert andre år" som "hvert annet år".

18.12.17 18:42, Mestermann no
Annet, annen og andre kan være både pronomen og tallord.

Som tallord (zweite,r,s) kan begge former ofte brukes valgfritt:
Den andre gangen jeg møtte ham
Den annen verdenskrig
For det annet må jeg be om å bli hørt
For det andre må jeg be om å bli hørt

Som pronomen (anderer) bruker vi annen, annet og andre:
Spør en annen
Det er noe annet
Der kommer de andre
Andre mennesker
Jeg følte meg som en annen
Han gikk inn i et annet hus

Hvis du med ditt eksempel sikter til f.eks. at det andre året på en skole var fint, skal du skrive: "et fint annetår"
eller "et fint annetår". Skriver du dem for seg, ser det ut som om du sikter til et annet år enn et annet, og ikke til
det andre året.

18.12.17 18:43, Mestermann no
---rettelse: ..."eller et fint andreår"

18.12.17 19:07
Takk. Kontekst er slik:
Et barn er blitt ett år gammelt, og vi vil ønske
ein schönes zweites Lebensjahr.
et fint andre/annet(?) leveår

18.12.17 20:26, Mestermann no
Da ville jeg skrevet:

Og vi vil ønske et fint, andre leveår.

18.12.17 20:45
takk, Mestermann.