08.03.18 21:18
I den siste delen av Herrenes veier sier August i en nøkkelscene på dansk:

"Jeg er ikke lenger prest."

Noe som er gjengitt i underteksten med:

"Jeg er ikke prest mer."

Jeg kunne godt ha tenkt meg å si "Jeg er ikke lenger prest" på norsk også, kanskje til og med også:

"Jeg er ikke prest lenger."

Er disse formene med "lenger" galt, eller??? Det var da rart...

09.03.18 05:27, Mestermann no
Nei, de er ikke gale. De er alle like gyldige måter å uttrykke forholdet på.

09.03.18 07:54
Mange takk. Litt overraskende at "underteksteren" forandret på utsagnet da siden begge tekstene er nesten like korte. Aber vielleicht passte "jeg ikke lenger prest." um einen Buchstaben nicht mehr in eine Zeile? Men det kan man bare spekulere over. På tysk finnes jo ikke den samme store valgfrihet vedkommende "mehr" og "länger". I hvert fall ikke når det gjelder partikkelens plass i setningen.