09.03.18 11:23
Heia,

jeg leser om en kunstner som er ekstra sart og følsom, at han er på grensen til det
livsudugelige. Hva betyr 'livsudugelig'? At han er sosjal dysfunksjonell?

09.03.18 11:29
altså ikke istand til å klare seg i den virkelige verden - sikkert noe overdrevent

Direkte oversatt "Lebensuntauglich", på tysk kanskje "nicht überlebensfähig"?

09.03.18 12:30, Geissler de
Man kan absolutt si lebensuntauglich på tysk.

09.03.18 12:47
Takk for svarene. Men kunne det også innebære at han ikke er i stand til å kommunisere
med andre mennesker på en 'normal' sosial mäte?

09.03.18 13:03
Jeg kan se for meg at det kan være en konsekvens av å være sart og følsom på grensen til livsudugelig, men det er ikke en nødvendighet. Kan også se for meg en kjempesosial type som er livsudugelig pga. sitt høye pengeforbruk og mangel på selvbeherskelse. og så videre og så videre.

09.03.18 16:55
Samme betydningen som det tilsvarende tyske ordet...

09.03.18 17:45
Takk for svarene!