11.04.18 01:52
Stichwörter: Garnele, Krabbe, krabber, pule, pulen, reker
Hei.

"Krabben pulen" blir oversatt i ordbok med "Pille reker". Men - på norsk betyr jo dette ordet noe helt annet (det er en forkortelse av det latinske ordet "copulare" som betyr å ha seksuellt samkvem/leie.)

Bruker man "pulen" om å ha sex også på tysk, eller er dette et særnorskt fenomen? (Jeg vet at et av uttrykkene som brukes er "bumsen").

Perkins

11.04.18 03:23
Nein, Perkins, im Deutschen hat das Verb "pulen" nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun.

Zur Etymologie kann ich dir nur folgende Erläuterungen anbieten, die letztlich leider ein
bisschen
unbefriedigend sind:

"pulen Vb. ‘sich mit den Fingern an etw. zu schaffen machen, bohren’, seit dem 18. Jh. in
nordd. Texten. Mnd. nd. pūlen ‘Hülsen, Schoten von der Frucht abmachen, mit den Fingern
langsam und mühsam losmachen, klauben, bohren, eine mühsame Arbeit verrichten’. Vgl.
mnd. pūle f., nd. Pūle, Pōl, Pāle ‘Schale, Hülse’. Herkunft ungeklärt."

Gruß
Birgit

11.04.18 05:39, Mestermann no
Etymologisk er "pule" og "pulen" beslektet. På norsk, dansk og svensk ("pula") har vi lånt ordet fra
middelnedertysk "pulen", som er det ordet Birgit beskriver, og som altså betyr å åpne, fjerne skall med fingrene.
Det er også beslektet med engelsk "pull".

Imidlertid betyr disse tre ordene, "pule", "pulen" og "pull" høyst forskjellige ting på de forskjellige språkene.

11.04.18 10:24
Hei Perkins,

I ordboka Plattdeutsch - Hochdeutsch von Sass wird pulen mit klauben übersetzt.

Klauben laut Duden:

klau|ben <sw. V.; hat> [mhd. kluben, ahd. klubon]: 1. a) (landsch.) etw. mühsam u. einzeln, eins nach dem anderen [mit den Fingerspitzen] aus od. von etw. entfernen: die Krümel vom Polster k.; b) (Bergmannsspr.) (brauchbare Stücke) aussondern: Kohle aus dem Geförderten k. 2. a) (bes. südd., österr. ugs.) Stück für Stück auf-, wegnehmen: Kartoffeln, Beeren k.; b) (landsch.) durch Klauben (1 a) [aus]sortieren, [aus]lesen: Erbsen k.;
(c) Dudenverlag

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

11.04.18 11:57
Ord som begynner på p, er nesten alltid lånord eller av ukjent opphav (som Birgit skriver ang. pulen).

11.04.18 13:53
Overveldende takk.

Perkins

11.04.18 16:33, Geissler de
„Krabben pulen“ vereint gleich zwei falsche Freunde. Eine Krabbe ist keine krabbe, und
pulen ist nicht pule.

11.04.18 21:52
Hvorfor er ikke en krabbe en Krabbe da? Ikke det at jeg hevder den er det. Men under NAOB står det om krabbe:

krabbe: krepsdyr i infraordenen krabber, infraorden av tifotkreps med bare ett par klosakser og bredt, kraftig ryggskjold

Og om Krabbe heter det i Wikipedia:

Die Krabben – auch echte Krabben oder Kurzschwanzkrebse – sind mit ca. 6800 Arten die größte Infraordnung der Ordnung Zehnfußkrebse.

?

11.04.18 22:59, Mestermann no
Begrepsparet krabbe og reke har skapt forvirring for mang en nordmann i Tyskland og for tyskere i Norge.

På norsk betegner krabbe utelukkende forskjellige former for krepsdyr av tifotingenes infraorden, med to klør og
et panser. Strandkrabber, kongekrabber, taskekrabber og svømmekrabber er eksempler på krabber. På tysk kalles
disse for Krabben.

Men på tysk bruker man ofte også betegnelsen Krabben for reker, som er et ganske annet krepsdyr, nemlig det
lille dyret vi piller skallet av. Tysk Krabben er her til dels handelsnavnet. Så vidt jeg har forstått, er den korrekte
betegnelsen på dyret på tysk Garnele eller Krevette. Men man sier ofte altså Krabbe, både i handel og dagligtale.

Når en nordmann i Tyskland bestiller to krabber, kan det altså fort oppstå visse misforståelser.

11.04.18 23:31, Geissler de
Det er riktig at „Krabbe“ kan bety både krabbe og reke. Men når man snakker om „Krabben
pulen“, er det ganske entydig at det dreier seg om reker.

12.04.18 00:23, Mestermann no
Selvsagt. Men som du selv skrev, Geissler, så har "Krabben pulen" "falske venner" på norsk, nemlig "å pule
krabber". Dette virket ikke helt klart for 21:52, iallfall ikke hva dyrearten angikk. :-)

12.04.18 05:48
Som tysker ville jeg jo aldri sagt Krabbe om en Shrimp. Men nå da du sier det kommer jeg jo på det at antakelig særlig nordtyskere gjerne tar feil her og kan betegne en reke for en krabbe - noe som høres fullstendig feil ut for meg.

Det er sant: Det kan være vanskelig å forklare en nordtysker at ordet Nordseekrabbe er feil for en Shrimp. Denne erfaringen har jeg allerede vært utsatt for. Jeg høstet jo bare skir indignasjon som følge av mine opplysningsforsøk.

https://www.alex-menue.de/unterschied-zwischen-krabben-scampi-shrimps-und-garnel...

Ærlig talt ville jeg heller aldri kommet med det der løyne "pulen" som betegnelse for det å skrelle en reke. Men sant nok blir dette ordet også brukt i mediene. Kanskje den tospråklige bakgrunnen står litt i veien for meg her. Men "pulen" altså - det er jo ikke et skikkelig sørtysk ord heller...

Det for være som det vil. Til syvende og sist må vi altså konkludere med at en krabbe absolutt er en Krabbe - korrekte språkbruk på tysk underforstått. Bare for de tyskere som bruker ordet feilaktig også om reker fremstår det som tilsynelatende "falsk venn". Men egentlig er det en "falsk falsk venn" ;-).

12.04.18 08:32
«Shrimp» er iallfall ikke riktig tysk. Det er engelsk.

Krabben er et svært utbredt ord for reker på tysk - så utbredt at det ikke kan regnes som en feil. Duden har det
som synonym til Garnele. Med Nord- og Syd-Tyskland har ikke denne «feilen» noe å gjøre. Det er bare
spekulasjon.

Pulen for å pille rekeskall er det vanligste ordet. Det er helt korrekt. Det er ikke så veldig interessant at du
personlig har noe annet på følelsen.

Og bitte: ikke «løyne» og»skire». Løyen bruker man bare i Bergen. «Skir» har for lengst gått ut av bruk. I dag:
ren.

12.04.18 08:46, Mestermann no
Jeg tror vi skal la det med nord og sør ligge. Det er iallfall sikkert at mange tyskere bruker ordet Krabbe når de
mener Garnele eller Krevette. Endel sier også "shrimp", men det er nok et lånord som ganske nylig er hentet inn,
muligens pga. forvirringen. Når såpass mange bruker ordet "Krabbe" for "reke", så kan det neppe regnes som feil,
selv om det muligens var en feil i utgangspunktet. "Krabben" er da også som nevnt betegnelsen for reker som
handelsvare.

Men at "pulen" er riktig å bruke her, er det neppe noen grunn til å tvile på, selv om man ikke bruker det selv. Iflg.
Duden er "pulen" dss. "sich mit den Fingern an etwas zu schaffen machen, um kleine Stücke davon zu entfernen,
um etwas davon abzuziehen oder dergleichen". Man kan selvsagt si "Schalen entfernen" el.l., men jeg har ennå til
gode å høre en tysker si dette om å pille reker. :-)

12.04.18 10:29
Hei alle sammen,

Bare et ord til. I områdene Ostfriesland, Bremen, Bremerhafen heter nordtyske "Krabben" Granat. De er ikke eksplosivt men det er tyske "babykrabber" slik som i stor form her hjemme i Norge kalles reker.

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

12.04.18 12:09
Løyen er neppe et løyent ord i Norge. Men selv om det forekom især Bergen ville det jo ikke "bare" forekommet der. I stor område Bergen bor omtrent en tiendedel av alle nordmenn. Så det er det jo all grunn til å bruke løyen som ord... Skir kan jeg ikke si noe om. Det er et ord jeg ble lært å bruke her i forumet. Likeså som lutter...

12.04.18 12:32
Løyent er et dialektord som du sikkert kan bruke i Bergen, men mange nordmenn (kanskje de fleste?) vil ikke
forstå hva du mener. Dette er et forum for norsk bokmål og nynorsk, ikke for bergensk - spesielt ikke for bergensk
slik det ble snakket for 50 år siden. Du vil vel heller ikke skrive plattyske ord på tysk i forumet, men holde deg til
høytysk. Bergensk er ikke skriftspråk.

Skir og lutter brukes bare i bestemte, faste uttrykk og sammenhenger. Du kan ikke bruke «skir» i stedet for «ren»
uten videre.

12.04.18 12:54
Hei 12.32,

Ikke heller jeg har hørt ord som "skir" eller "løyen". Løye kjenner jeg bare i sammenheng med av vinden løyer.
For all del, jeg kjenner ikke alle norske ord. Jeg bare undres at jeg fand både "skir" og "løyen" i - Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner - fra Kunnskapsforlaget 2005? Er det kanskje ikke bare Bergensk dialekt-ord?

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

12.04.18 15:36, Mestermann no
Løyen er ganske riktig et dialektord. Det kommer av løye, som igjen kommer fra norrønt hlǿgja, "få til å le". På
bokmål i resten av landet kjenner vi igjen roten i ordet "løyer" (egentlig flertall av substantivet en løye), som betyr
moro, spillopper, spetakkel, spøk, gjøn:

Hun var full av løyer
Bare moro og løyer
Barnslige løyer
Studenterløyer
osv.

Som adjektiv brukes "løyen(t)" og "løyne" bare på deler av Vestlandet, og vil ofte ikke bli forstått i resten av
landet, selv om man også andre steder kjenner til "løyer".

"Skir" i betydningen ren, klar, brukes mest i poetisk språk eller i faste uttrykk:

Det skire vårlyset
Skirt gull
Den skire løgn

Selv om "skir" betyr ren, klar, er det temmelig alderdommelig og det ser nokså besynderlig ut hvis man setter det
inn som synonym for et av disse. Det bør nok omgås med forsiktighet.

Når det gjelder "lutter", som også betyr "ren", eller også "ublandet", "ikke annet enn", så er også dette et nokså
arkaisk ord. Opprinnelsen er forøvrig den samme som til tysk "lauter", men brukes på langt nær så hyppig, og
nesten bare i faste eller sammensatte uttrykk:
Lutter glede
Lutter harmoni
Være lutter øre

12.04.18 15:48, Geissler de
Skir hadde jeg faktisk ikke hørt før, men det er umiddelbart forståelig for en
tyskspråklig, siden vi har ordet "schier", som betyr akkurat det samme. Og forøvrig finnes
jo også engelsk "sheer".

12.04.18 16:05, Geissler de
Forresten er jeg enig i at "pulen" er et nordtysk ord, som de færreste i sør har i sitt
aktive ordforråd, hvis de skjønner det i det hele tatt. Jeg husker faktisk første gang
jeg hørte det, og da var jeg student. Den gang var jeg på restaurant med flere andre,
og ei jente fra Hamburg snakket om hvor mye "Krabben" hun hadde "gepult" i sitt liv.

Om jeg hadde måttet snakke om det, ville jeg nok brukt ordet "schälen". Men det er
temmelig lite med krabbefiske her nede.

Når det gjelder "Krabbe", så får man bare akseptere at det er det det heter på
kjøkkenspråket. Å insistere på at det er feil blir like latterlig som de som påstår at
"Schraubenzieher" er feil og at det må hete "Schraubendreher".

12.04.18 17:31
Hei Mestermann og Geissler,

takk for forklaringene. Jeg så bare i et av ordbøkene for å se hva der stå om begrepene løyen og skir. Derfor skrev jeg det her på nettet. Som skrevet, jeg hadde ikke hørt ordene før.
Til Geissler kan jeg si at det fins en sang fra Torfrock (Flensburg gruppe med Klaus og Klaus - Nordfriesland? -): Carola, ick hef di in de Køk Krabben puln sehn = Hochdeutsch: Carola ich habe dich in der Küche Krabben schälen gesehen.

God fredag fra Claus og takk for at dere forklarer så tolmådig til en uviten.

12.04.18 19:29
Hei alle dere,

ja, men da har vi jo et mer eller mindre felles syn på saken - ?

Det viktigste som man - som så mang en gang - kan konkludere med her, er vel at det ikke finnes det ene riktige svaret.

"Løyen" forekommer antakelig ikke så ofte på østkanten. Og dette innebærer mest sannsynlig også at ordet heller ikke forekommer så ofte i de norske "main mediene" - siden disse er sterkt preget av "østlandsk". Det må man jo bare konsedere.

Omvendt kan man jo neppe nekte vestlandsk-talende å benytte seg av dette ordet, heller ikke å erklære det for "gått ut av dato". Ikke med hele 12.000 innlegg av ordet "løyen" hos Google.

Om ordet ble brukt hyppigere for en 50 år siden enn i dag kan jeg ikke si noe om. Men et ord som var helt kurant for en 30, 40 år siden utslettes jo sjelden i et sånt kort tidsrom. I og med at mange av de folkene som brukte ordet den gang fortsatt lever i dag.

Samme gjelder etter mine begrep for Krabbe og pulen. Måtte Krabbe som betegnelse for reke være aldri så feil - sett fra et rent vitenskapelig hold, så har jo Geissler selvsagt rett at det er ingen vits i å krangle om det med folk.

For i Nordtyskland er det så vanlig å si Krabbe om en reke at det nærmest ikke kan regnes som feil lenger. Likeledes er "pulen" et tysk ord hvis bruk man må akseptere. Men det må også være lov å henvise til det faktum at ordet ikke er gjengse i Sørtyskland. En (ekte) sørtysker kommer til anse dette ordet som typisk nordtysk og tilmed fremmedartet. Å høre dette ordet på statlig TV høres rart ut. Kanskje på en tilsvarende måte som en østlending synes at ordet "løyen" er et løyent ord - ?

Jeg mener vi burde anse den språklige mangfold snarere som berikelse enn som trussel. Men også jeg skal freidig innrømme at det ikke er lett.

For det ene er det jo kult å utvide sine språklige kunnskaper, å kunne variere og å danse på språkets flom - uten å måtte nøle, dvele ved hvert bidige ord.

For det andre har det seg unektelig slik at de aller fleste liker seg best i sin egen talemåte, sin egen dialekt. Språket er mye mer "fedreland" og heimstad enn de aller fleste er seg klar over. Språket har ekstremt mye å si om det å føle seg hjemme, å føle seg kjent, om det å møte andre med enten mistro eller tiltro. Dette er inngrodd i de aller fleste av oss. Språket er menneskets luktesans...

14.04.18 01:34
So langsam frage ich mich, wieso ich hier überhaupt noch etwas schreibe. Bereits in meiner
Antwort auf Perkins' Frage steht, dass sich das Wort "pulen" seit dem 18. Jh. in
norddeutschen Texten findet und mittelniederdeutsche bzw. niederdeutsche Wurzeln hat.
Wieso dann noch ellenlang darüber diskutiert wird, dass es nicht gerade ein bairisches
Dialektwort ist (Ironie aus!), kann ich nicht nachvollziehen.

Im Übrigen interessiert es mich nicht die Bohne, ob ein echter Süddeutscher mit diesem Wort
etwas anfangen kann oder nicht.

Gruß
Birgit

PS: Mein letzter Satz ist nicht gegen dich gerichtet, Geissler. Mich regt nur unser
"unechter" Norweger, der offensichtlich zu allen Fragen seinen Senf dazugeben muss,
mittlerweile so auf, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, mich aus dem Forum zu
verabschieden.

14.04.18 03:07, Mestermann no
Når verdifulle bidragsytere til forumet, som Birgit (og hun er ikke alene), etter hvert begynner å spørre seg om det
er verd å bidra her pga. den ekstensive virksomheten til den det her siktes til, bør vedkommende også spørre seg
selv om han har feil innfallsvinkel til forumet og dets funksjon. Det er ikke nødvendig å henge stadig ytterligere
kommentarer til spørsmål som allerede er fullt ut besvart.

Fortsetter dette, må moderatorene vurdere å innføre enda strengere regler for hvilke kommentarer som kan bli
stående.

Vi kan ikke ha det slik at én person dominerer forumet hverken med sine spørsmål, svar eller utallige kommentarer
og svar til svarene.

15.04.18 01:46
Hei igjen.

Om jeg må få lov: Jeg høstet jo bare skir indignasjon som følge av mine opplysningsforsøk. Kan det være en hørefeil her? Vi sier vel "skjær" ("gjerne også ren og skjær") indignasjon? Skir har jeg aldri hørt før.

I stor område Bergen , Vi skriver "storområdet" når det er ment ett spesielt område

Claus, om jeg må få lov:"Ikke heller jeg" skal være "ikke jeg heller"

Jeg så bare i et av ordbøkene for å se hva der stå om begrepene løyen og skir Jeg så bare i en av ordbøkene for å finne ut hva som står der

Håper ikke jeg tråkker noen på tærne med rettelsene.

Perkins.

PS. Det burde vært innført obligatorisk underskrift på innleggene så man har navn når man vil rette

DS.

15.04.18 02:31, Mestermann no
Skir og skjær i betydningen "ren", "klar", er etymologisk beslektede ord, men de er ikke samme ord. Begge
brukes sjelden.

"Skjær" forekommer nok oftere enn "skir", men så å si bestandig i faste uttrykk, som "ren og skjær".

Storområde(t) skrives alltid som ett ord, aldri som "stor område".

15.04.18 17:14
Mange takk for rettelsene, Perkins! Nei da, tror ikke du trakker noen på tærene med dem! Tvert i mot. Flott. Alt for sjelden blir det gitt slike opplysninger her. Som brukerne så såre har bruk for for å komme seg et bittelite steg videre. Men det er møysommelig å forbedre andres feil. Utvilsomt...

Ha en fin aften...

16.04.18 03:45, Mestermann no
@17:14: Du må slutte med å henge ytterligere og stadig ytterligere unødvendige haler på alt som skrives her. Du
er blitt bedt om å slutte med denne virksomheten en rekke ganger. Forumet er ikke ditt private kollokvium eller
klasserom. Du må vise tilbakeholdenhet. Hvis du ikke tar disse oppfordingene tilfølge, må alle dine innlegg av
denne typen slettes. Du ødelegger forumet på denne måten. Dette sagt i beste mening, skjønt for siste gang.

16.04.18 16:54
Hvem mener du, Mestermann? Jeg er jo skjelden inne på forumet så hvis du irriterer deg over det jeg skriver synes jeg det er rart.

Har aldri ment å ødelegge for noen men har en genuin interesse for tysk.

Perkins.

16.04.18 17:15, Mestermann no
Det er ikke deg jeg sikter til, Perkins. Jeg må ha forvekslet deg med en annen.

17.04.18 10:41
@Perkins:

Hier hat niemand dich gemeint, Perkins, auch ich nicht. Derjenige, um den es geht, heißt
Björn. Aber seit er hier für sein von Mestermann geschildertes Verhalten von verschiedenen
Forumsteilnehmern zum Teil heftig kritisiert wird, postet er nur noch anonym. Zumindest
denkt er, er bliebe anonym...

Herzliche Grüße
Birgit