29.04.18 10:43
Stichwörter: hovedmål, opplæringsspråk, sidemål
Guten Morgen

En fjerdedel av norske kommuner har vedtatt å ha nynorsk som hovedmål.

hovedmål= Haupsprache?

Weiter im gleichen Text steht opplæringsspråk.

opplæringsspråk = Unterrichtssprache?

Sandra

29.04.18 11:40, Mestermann no
Ja, richtig verstanden.

Når kommunen har f.eks. nynorsk som hovedmål, betyr det at offentlige dokumenter, referater og skriv fra
kommunen først og fremst skrives på nynorsk og ikke trenges å skrives også på bokmål. Da er nynorsk med
andre ord administrasjonsspråket i kommunen. Men merk at alle som bor i kommunen har rett til å få tilsendt
skjemaer og offentlig korrespondanse på den målform de foretrekker, uansett om de bor i en nynorskkommune
eller bokmålskommune. Hvis du skriver til det offentlige på nynorsk, skal du få svar på nynorsk, og tilsvarende for
bokmål.

En skolekrets kan tilsvarende ha bestemt at opplæringsspråket skal være f.eks. nynorsk. Det vil si at
undervisningen i hovedsak foregår på nynorsk.

Norskundervisningen kan i en slik skolekrets ha nynorsk som hovedmål. Det vil si at ca. 3/4 av
norskundervisningen foregår på nynorsk og med nynorske undervisningstekster som utgangspunkt. Det er da
også slik at elevene først og fremst skal få opplæring i nynorsk skriftlig. I et slikt tilfelle sier vi at nynorsk er
hovedmål og bokmål er sidemål. Hvis bokmål er hovedmål, er nynorsk sidemål. I sidemålsundervisningen skal
man få kjennskap til det andre skriftspråket og lære seg grunnleggende trekk ved det slik at man kan skrive en
noenlunde korrekt tekst på det.

Hvis elevene eller deres foreldre foretrekker at de får det andre skriftspråket som hovedmål, f.eks. bokmål i en
nynorskkrets, har elevene rett til tilpasset undervisning. Det betyr også at de kan bruke skolebøker på sitt eget
hovedmål. Det andre skriftspråket blir da deres sidemål.

29.04.18 11:53
Dankeschön!

Sandra