26.05.18 09:49
Er det noen som vet hvordan hen bøyes? Er det samme formen i nomativativ og akkusativ? Hen såg hen altså?

26.05.18 10:25, Mestermann no
Iflg. NAOB bøyes ikke hen i avhengighetsform. Bøyningsmønsteret er altså: hen - hen - hens.

26.05.18 11:36
Kult. Like enkelt som med han, hun og de altså i mange norske språkvarieter. Ikke noe "hem" eller "hemme".