18.03.19 07:55
Står man ved terskelen til en ny verdenskrig eller på terskelen av en krig?

18.03.19 07:57
Her brukes preposisjonen til:

På terskelen til huset
På terskelen til et nytt liv

19.03.19 07:19
Mange takk!