20.04.19 10:09
Hvor skal egentlig objektet stå ien setning som denne:

R. har ikke avsatt budget til dette formålet.
R. har ikke budget avsatt til dette formålet.

? Den siste versjonen finnes i en MSM-artikkel...

20.04.19 13:54
Første setning er riktig ordstilling.

20.04.19 15:06, Geissler de
Den siste setningen tolker jeg ikke som perfekt, men som et utvidet partisipp:
R. har ikke Budget [som er] avsatt til dette formålet.

20.04.19 15:37
Nettopp! Mange takk!

20.04.19 21:02
Ordstillingen i den første setningen følger det vanlige setningsskjemaet for helsetninger i
norsk. Se http://jobbnorsk.no/?page_id=830

I den siste setningen er det direkete objektet "budget" plassert foran partisippet "avsatt".
Denne måten å uttrykke seg på er ikke i samsvar med det norske setningsskjemaet. "Budget" er
dessuten dansk skrivemåte. Det hadde vært oppklarende å vite hvilken kontekst setningen står
i.

I Geisslers tolkning står den tenkte relativsetningen ("som er avsatt til dette formålet") som
underledd til det direkte objektet "budget".

21.04.19 06:53
I originalen lyder det R. "har ikke midler avsatt for dette formålet." Så jeg husket det litt feil
da jeg spurte. Det handler om en avis som ikke skal selv ha tilbud en varsler et større pengebeløp
for å komme med ytterligere informasjoner i en varslersak mot en politiker som hadde forgrepet seg
på en mindreårig ungdom, men bare formidlet det tilbudet.

21.04.19 10:01
Det må hete enten "R har ikke avsatt midler til dette formålet" eller "R har ikke midler som er
avsatt til dette formålet." Man kan forstå hva avisa mener, men formuleringen er ikke korrekt
språk. Dessuten heter det "midler til noe", ikke "midler for noe." Haushaltsplan eller Budget
staves husholdningsplan eller budsjett på norsk.

21.04.19 10:47
Det kan virke som om journalisten er påvirka av engelsk ordstilling, ".. midler avsatt... ".

22.04.19 07:04
Mange takk dere to! Det var artig.

Da hadde faktisk jeg selv ubevisst rettet på den gale setningen
ved å bytte ut "for" med "til". Og ordstillingen som jeg grublet over viser seg også å være feil! Så
man kunne nesten trodd at norsken min var bedre enn norsken til skribenten som må betegnes
som fullblodsredaktør i en større alternativ avis. Samme det. I hvert fall er ordstillingen feil.
Kanskje jeg burde overveiet å avslutte mitt prosjekt om å "avruste" norsken min?
Jeg har fått komplimenter for norsken fra flere nordmenn som blant annet påsto at den var på samme
takhøyde som mange alminnelige nordmenns.

Det er jo sikkert ikke sant. Men det spørs jo om ikke jeg nå har kommet over en terskel der
ytterligere forbedringer er så å si umulige?

Kanskje det hjalp litt til at jeg skrev flere tusen innlegg i noen norske fora i løpet av noen få
måneder? Herunder mange lange.

Ikke det at noen rettet på dem men man blir liksom tvunget til å løse språklige spørsmål i et eneste
kjør. Leser man gjennom de gamle innleggene litt senere kommer man ofte selv på hva som var gale og
hvordan det ville blitt bedre norsk. Hjernen virker å bearbeide språklige spørsmål selv i den tid
det ikke bevisst blir fordert. Å rette selv på feil på en måte. Akkurat som den omdannet "avsatt
for" til "avsatt til" skjønt om noen spurte meg direkte hva som var riktig så kunne jeg ikke besvart
det.

Mange takk til forumet, især Mestermann, Geissler og Tutankoopa, men også til de mange, mange andre
anonyme som hjalp til.