13.05.19 10:12, Sandra1
Hei!

Wie übersetze ich må ut in folgendem Satz:

Hvis det er mange arbeidsledige, må staten ut med store utbetalinger.

Danke euch!

Sandra

13.05.19 10:59
Mit muss.

13.05.19 13:09
muss genügt nicht.
..., hat der Staat große Ausgaben.
..., muss der Staat große Auszahlungen leisten.

14.05.19 06:15, Sandra1
Danke!

14.05.19 10:46
..., muss der Staat große Auszahlungen leisten.
..., må staten yte store utbetalinger.