26.05.19 17:43
Stichwörter: Bienenkorb, Bienenstock, bikube, celle, Honigwabe, vokskake
Hallo, ich suche nach dem norwegischen Wort für "Wabe" "Waben""Honigwaben". Kann mir jemand helfen?
vielen Dank im Voraus.

26.05.19 18:05
Kube und bikube.

26.05.19 18:23
Nicht ganz.
kube / bikube ist der Bienenkorb
Honigwabe = vokskake / vokstavle

26.05.19 22:50
takk, nei, bikube blir feil - som 18.23 skriv.

ja, vokstavle passar i mange samanhengar. Takk! men eg leitte mest etter noko som går på "dei einskilde sekskanta
holromma" i ei slik vokstavle. - die "Wabenstruktur" in einer solchen "Honigwabe"/ "vokstavle". - gibt es da auch
einen Begriff?

27.05.19 00:13, Mestermann no
De kalles celler.

27.05.19 14:44
Hei ???

Det finnes larvecelle, honningcelle og pollencelle.

Etter Store Norske Visulle ordbok fra Kunnskapsforlaget. Derved ser det ut til at "Wabe" er som
Mestermann skriver: "celle" på norsk.

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

27.05.19 16:14, Wowi
Spørsmålsstilleren fikk et presist svar av 18:23 i henhold til hvordan spørsmålet ble formulert.
Tysk Wabe er ikke en celle, men det som er satt sammen av celler. Forklaring i Duden:

Gebilde aus vielen gleich geformten, meist sechseckigen, von Bienen aus körpereigenem Wachs
geformten Zellen, die der Aufzucht ihrer Larven dienen und in denen sie Honig oder Pollen speichern

31.05.19 17:47
Som Wovi sier er spørsmålet besvart av 18:23. Bikake blir brukt synonymt med vokskake og
vokstavle. (Wabe)
https://no.wikipedia.org/wiki/Bikake