13.06.19 19:31
Hvordan oversette
Die Ideen stehen einem schöpferischen Principe als ewige Musterbilder gegenüber, nach welchen es
die Welt und deren Dinge geschaffen habe.

Idéene blir sidestilt med et skapende prinsipp i form av evige mønsterbilder. Ut fra disse har
det skapende prinsipp skapt verden og tingene i den.

Noen alternative forslag?

13.06.19 21:18, Mestermann no
Hvem har skrevet dette?

13.06.19 23:57
Helt opplagt en flere hundre år gammel tysk tekst som forklarer Platons idélære...

14.06.19 00:00
Jeg synes forøvrig oversettelsen er toppen.

14.06.19 08:55
Det er lov å tvile på at oversettelsen er toppen. Uten mer kontekst eller kjennskap til Platons
idelære kan man komme til akkurat det motsatte. Istedenfor sidestilt er motstilt like mulig eller
ligger t.o.m. nærmere "gegenüberstehen".