06.05.20 16:53, schnarchlotte
Stichwörter: Übersetzung
Hallo in die Runde,

ich komme mit der Kommunikation mit meinem Liebsten gerade an meine Sprachgrenzen vielleicht
kann mir das jemand übersetzen.

”Hvis du bare vil litt, så droppe vi det”

Es ging um ein spontanes treffen und ich hatte keine Zeit.

Danke schon mal im voraus

06.05.20 19:25, Mestermann no
Es soll heissen:

Hvis du bare vil litt, så dropper vi det.

Wenn du es nur ein bisschen willst, dann lassen wir es.

(Eine höflichere Antwort wäre allerdings: Hvis du ikke har tid/hvis du ikke har så veldig lyst, så dropper vi det.)

06.05.20 20:35, schnarchlotte de
Danke für die Übersetzung.

06.05.20 23:27, Carl de
Oisann. Nå haster det antakelig med et hyggelig kjælenavn ...

Ellers ikke så vanskelig å komme på hva det heter. Det er jo fra engelsk så klart: "to drop it" - "så lar vi det falle". Jeg har en mistanke om at dette å "droppe noe" har sneket seg inn i det norske språket i det siste, er mer dagligdags ungdomsmål enn ekte norsk. Husker en dansk Tv-serie der en av de "kule" hovedpersonnene til stadig sa "Soh drohhbä vi dä". Artig.

Man kunne på norsk kanskje også sagt: "så lar vi det ligge" - dann lassen wir es auf sich beruhen. Men det passer bedre for mer kompliserte gjøremål enn et møte.

07.05.20 00:38, Mestermann no
Fint om du ikke presenterer dine egne antagelser som fakta, Carl. Å droppe noe eller noen er et helt vanlig ord på norsk, hyppig
brukt. Det er altså ikke "mer dagligdags ungdomsmål enn ekte norsk" og har slett ikke "sneket seg inn" i norsk "i det siste". I den
bruken vi ser på her, finner vi "droppe" for nesten hundre år siden. Det eldste belegget i NAOB er fra 1928, hentet fra Morgenbladet
12342: "[forslagene] vilde ha fældet provianteringsministeren, hvis ikke hans regjeringschef momentant hadde droppet ham." Det
finnes ellers drøssevis med belegg fra de følgende tiårene.

Bruken av droppe i direkte betydning synes ellers å ha kunnet komme inn i norsk via sjømannsspråk, som så mange andre etablerte
ord og uttrykk, hwe: "droppe anker". Men det kan også ha kommet fra svensk.

07.05.20 08:21, Carl de
Jeg synes nesten du er litt for streng med meg her.

For det ene så har jeg jo ikke påstått noe her, men snarere ytret noen antakelser, mistanker som du
selv skriver. For det andre er det ifølge dine forklaringer sikkert feil å forbinde ordet med
"ungdomsmål". Men mye av det andre er jo nærmere blitt bekreftet av deg enn avkreftet. Ordet er av
engelsk opphav.

Og om det er slik at ordet først trengte seg inn i norsk for en 100 år siden så kan det sant nok
diskuteres hvorvidt 100 år er "nylig". Ordet nylig er sikkert misvisende, men jeg mente nettopp noe
slikt som "i nyere tid". Og det er jo riktig. Det er ikke et eldgammelt norsk uttrykk som allerede
kan belegges i norrøn tid. Det har funnes norske språkforskere som ikke aksepterte ord som norske
trass i at de hadde inngått i norsk for en mye lengre tid tilbake enn 100 år - ?

Jeg skal innrømme at det kanskje er litt dumt å ville skille mellom ekte og uekte deler i et språk.
Især når man vet at et språk som norsk er blitt til de grader påvirket av andre språk som tysk,
engelsk, nederlandsk og dansk. Likevel ser vi jo at det hele verden over finnes bestrebelser og
tiltak å verne om sitt mål mot innvirkninger, ødeleggelser fra fremmede språk som nettopp engelsk.
Er ikke det bra?

Når det gjelder "droppe" så kan det hende at jeg simpelthen har glemt at ordet forekom i mitt
barndoms ordforråd. Nå da du skriver det er jeg blitt usikker om selve ordet egentlig er så fremmed
for meg ;-). "Barnet droppet den lille esken sin". Kunne man sagt det for en 40 år tilbake? Syns det
lyder ikke så fremmed skjønt jeg antakelig ville foretrukket "mistet", "lot falle" i stedet.

Men jeg siktet egentlig ikke så mye til selve ordet "droppe" men dets hyppige bruk i nettopp denne
vendingen som "så dropper vi det". Altså i betydning av "så forkaster vi det", "så lar vi det
være/ligge" (hva ellers kunne man sagt?).

Og nettopp denne i dag etter mine iakttakelser veldig gjengse bruken fremstår for meg som en
"motebruk".

Jeg har antakelig en mye større sensibilitet for "motevendinger" enn nordmenn flest siden den
opprinnelige norsken min er omtrent 40 til 45 år gammel og på en måte ble "bråfryset" da jeg
fullstendig "droppet" norsken for en 40 år siden.

Mener du det var så gjengse å si at man "droppet" en idé eller et forslag, især dette "så dropper vi
det" allerede for en 40 år siden som i dag?

07.05.20 09:09, Mestermann no
Å droppe betyr ikke å miste noe, som på engelsk. Man kan altså ikke si "barnet droppet esken sin". Droppe betyr å la noe være (vi
dropper å gjøre det), la noe eller noen falle (han ble droppet av valgkomiteen), og den opprinnelige betydningen slippe, dumpe,
levere noe (droppe anker, droppe en fallskjermsending fra fly, droppe et brev i postkassen, og i idrett droppe ballen eller pucken). Det
var helt gjengs (NB: gjengs skrives uten e i entall) å bruke det for 40 år siden, også i overført betydning. NAOB har massevis av
eksempler på bruk som er 40 år og eldre, både fra litteraturen og avisene, og jeg kan love deg at det har vært i vanlig bruk så lenge
jeg kan huske. Det er altså ikke et moteuttrykk eller fremmed på noen måte, heller ikke i betydningen "vi dropper å gjøre det", som er
langt vanligere enn "så forkaster vi det" og minst like vanlig som "så lar vi det være", og slik har det nok vært iallfall siden 1920-tallet.

Det er riktig at en rekke nye ord og vendinger med engelsk opphav i dag sniker seg inn i språket gjennom den massive påvirkningen
fra media. Men det finnes også en rekke ord med engelsk opphav som har eksistert på norsk i svært lang tid; ofte vil man bli
forbauset over hvor lenge. Det er gjerne ord som er kommet inn via sjøfarten, som "stopp en halv", "skvære opp", "hyre", "kjip",
"kjeks", "pledd" og mange flere. Droppe er et slikt ord.

Poenget mitt her var at selv om det er fint at du vil hjelpe, bør du være oppmerksom på at du kan komme til å gjøre slike feil som
ikke-norsk. Du bør derfor ikke presentere egne antagelser eller fornemmelser som kjensgjerninger. Pass også på at du ikke omgjør
trådene til å handle om dine egne spørsmålsstillinger i det vide og brede. Da faller trådstarteren av diskusjonen.

07.05.20 12:32, schnarchlotte de
@ Carl "Oisann. Nå haster det antakelig med et hyggelig kjælenavn ... "

Was ich jetzt auf alle fälle weiß, ist dass es nicht gerade höflich war....

Ein bisschen ungeduldig der Kandidat.

07.05.20 14:10, Carl de
@Lotte: Det kan virker sånn. Men mæ må være forsiktige slik at ikke vi feiltolker det. Teoretisk sett kunne det jo også ha vært imøtekommende, hensynsfull, ikke sant?

07.05.20 14:37, schnarchlotte de
@Carl

ja, det kan være

07.05.20 19:20, Carl de
@ Mestermann: "bør du være oppmerksom på at du kan komme til å gjøre slike feil som
ikke-norsk."

Det er jeg jo fullstendig klar over - ser man bort fra at jeg jo er norsk på en måte og at også nordmenn gjør mange feil :-).

Det er derfor jeg ikke hevder bastant at noe er slik eller annerledes, men ytrer formodninger, antakelser - under forbehold. Så flagger jeg jo også tysk selv om ikke det er helt riktig heller.

Mange takk for den utførlige utdypningen ellers.