08.07.20 18:05, Carl
Her: https://www.youtube.com/watch?v=1bPm0eLQPtI
finnes det en del rare uttrykk. Eksempelvis er det snakk om "å locke på party" eller "å backe ut"...

Er det noen som vet hva disse rare uttrykkene betyr? Antar at det å "backe ut" betyr noe som "to drop out" på engelsk, "å falle utenfor (samfunnet)" lissom - om man kan si det på norsk. Men hva menes med å "locke på party"??? Så rart. Er dette enda norsk eller må man anse det som et slags primitiv kepabnorsk man helst ikke burde tilegne seg uansett, men heller bannlyse?

Er litt irritert over hvor ofte han rapperen blander "og" og "å" i sangen. Men uttalen virker jo ganske ekte norsk for meg - eller er det noe fremmedarted i selveste uttalen jeg ikke makter å skimte?

08.07.20 18:22, Carl de
P.S.: Uttalen av "begynne" i "vi må begynne å tenke" høres likevel fremmedarted og "unorsk" ut for meg. Jeg ville jo sagt "bjynne". Men her uttales ordet "begyyhne". Men ikke vet jeg om dette ikke kan være en ekte norsk uttale likevel... Tar ørene mine feil?

08.07.20 22:37, Mestermann no
Rap-tekster er i alle land kjennetegnet av sterk muntlighet, uten påfallende respekt for gjeldende rettskrivningsregler. I denne teksten gir
det seg utslag i at en rekke ord er feilstavet, muligens med vilje. At artistene skriver "å" for "og" er bare én av mange slike ting i teksten.
De skriver "alcohol" med c og loke med ck.

Å bakke ut kommer fra engelsk "to back"; som betyr å gå baklengs, rygge. Bakke ut betyr å trekke seg fra noe, "back out".

Loke (ikke locke) betyr å drive formålsløst rundt, henge og slenge. Det er et gammelt, norsk verb som de siste tiårene er kommet til
heder og verdighet igjen.

På meg virker det som om rapperen har en dialekt nordfra, men det er ikke godt å si. Når det gjelder uttalen av "begynne", så viser jeg til
at det ikke finnes noen standarduttale av norsk. Det finnes altså ingen "ekte norsk uttale", ettersom man er like norsk enten man kommer
fra Tromsø eller Oslo. Ordet begynne blir uttalt forskjellig alt ettersom. Typiske varianter vil være: "byne", "bjynne", "bejynne",
"beggynne".

09.07.20 08:18, Carl de
Mange takk for forklaringen! Vet jo, at det ikke finnes en standardutale av norsk. Men likevel
såfinnes det jo folk som innflytter Norge og som snakker et stygt norsk med utenlandsk aksent. Et
norsk ingen nordmann noensinne viele uttalt seg på. Men siden ikke du la merke til noe slikt går jeg
ut fra at det ikke er Kebabnorsk i låten, men rent norsk.
Hyggelig dag!

09.07.20 08:52, Mestermann no
Så du mener at utenlandsk aksent når man snakker et fremmedspråk er "stygt"? Da er du virkelig i feil forum. Dette er et forum for folk
med norsk eller tysk som fremmedspråk, og jeg vil tippe at alle her snakker fremmedspråket med utenlandsk aksent i forskjellig grad.
Det gjør sikkert du også. Men jeg merker meg noe mer, nemlig at du setter opp en dikotomi mellom "kebabnorsk" og "rent" norsk.
Kategorier som "rent norsk" vekker for meg særskilt ubehagelige assosiasjoner, og hører ikke hjemme noe sted, spesielt ikke i et tysk-
norsk forum.

09.07.20 11:02, Brendan
Carl, alias Bjoern, har begynt å støvsuge YouTube etter sanger som kan gi opphav til intolerante kommentarer han kan
smugle inn i innleggene sine, jf. innlegget om den færøyske låta. Selvsagt visste han fra før - eller kunne selv funnet ut - at
færøysk og samisk ikke er beslektet, og selvsagt visste han at å joike og å jodle ikke er samme sak. Og at «jodle» finnes som
verb på alle språk. Men slik fikk han utløp for sin uutryddelige trang til å si noe svinsk om annen folkegruppe, og samtidig
kaste bort tiden til Mestermann, som som alltid svarte utførlig, saklig og grundig. Jeg synes Carls siste innlegg er langt over
streken, og i så måte en sterk søknad om å bli utelukket fra forumet. Han klarer ikke la være å holde på sånn. Hva synes
resten av dere?

15.07.20 19:56, Espen Askeladd de
@Brendan: Jeg skjønner innleggen din og jeg fikk også masse tekst uten svar fra Carl.
Jeg syns det er en bedre idee å forandre Forum's programvare såpass at du kan kople ut
spesielle "bruker".