11.11.20 10:18, Sarwie
Stichwörter: avse, bortfalle, entbehren, erübrigen
Hallo, wie ist das Wort "avse" in der Bedeutung "erübrigen" zu gebrauchen?
Z.B. Mit Einführung des neuen Systems erübrigt sich die Nutzung dieses Dokumentes.
Ved innføring av nytt system kan vi avse / kan det avses å bruke dette skjema.

11.11.20 11:34, Mestermann no
Nein, avse heisst entbehren, für andere etwas übrig haben: Jeg kan avse 100 kroner til Røde Kors; jeg har en gammel jakke jeg kan avse.

Erübrigen kann man unterschiedlich übersetzen, z.B.: Ved innføring av nytt system kan man se bort fra å bruke dette skjemaet; ...er det
unødvendig å bruke ...; faller bruken av dette skjemaet bort, usw.

11.11.20 12:38, Oddy
Skjemaet er blitt overflødig.