02.11.06 09:55
Hva er "Spaltklinker" på norsk?

02.11.06 10:21
Tror nesten jeg har sett det samme ordet på norsk....
og ikke skjønt hva det dreier seg om.

02.11.06 10:40
Det er en type fliser som er frostsikre. Ser litt ut som teglstein. Men hva kalles de?