18.07.07 23:05
Hei, kunne dere oversette fra norsk til tysk? Mine ide: mestring= die Meisterung?, behovsrelatert= bedarfsrelevant?, relatert= relevant?, arsverk(a med°)= Jahreswerk?, adferdsanalytisk metode= atferd= Verhaltensanalytisch?, Kjerneverdiene= Kernwerte?
Takk for na :-), hilsen fra Martina

19.07.07 09:18
-mestring = Meisterung stimmt; oft passt aber besser "Bewältigung"
-relatert: bezogen; also behovsrelatert: bedarfsbezogen
-årsverk wird im deutschen meist "Mannjahr" genannt.
-verhaltensanalytisch stimmt
-Kjerneverdiene: die Grundwerte