14.10.07 21:08
Kan du oversett en Tokio Hotel san til norsk.
Den heter "Rette Mich"

14.10.07 21:25
Den sangen er jo å finne på den samme websida som sist!!
http://bb02.sov.uk.vvhp.net/tokiohotel/YaBB.pl?num=1185189550/2

Første innlegget, "Redd meg".