Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei, jeg leste, så kom gjeg over dette avsnittet og skjønte ingenting!
Kan noen oversette det for meg?

Takker på forhånd!

Die Flucht in den Wald

Nachdem sie ihre Söhne gesegnet hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Alle mussten Wache halten und sie sassen auf der höchsten Eiche und schauten zu dem Turm. Nach elf Tagen musste Benjamin Wache halten. Da sah er eine Fahne auf dem Turm. Das war die rote Blutfahne. Das bedeutete, dass sie alle sterben sollten. Die Brüder wurden zoring und wollten sich rächen. Sie sagten ; „Treffen wir ein Mädchen, soll ihr rotes blut fliessen!“

27.01.08 22:23
Flukten inn i skogen

Etter at hun hadde velsignet sønnene sine, gikk de ut, inn i skogen. Alle måtte holde vakt og de satt på den høyeste eika og så på tårnet. Etter elve dager måtte Benjamin holde vakt. Plutselig så han et flagg på tårnet. Det var det røde blodflagget. Det betydde at de skulle dø, alle som en. Brødrene ble sinte og ville hevne seg. De sa: "Møter vi ei jente, så skal hennes røde blod flyte!"

28.01.08 03:58
Noen forbedringer:
Etter at hun hadde signet sine sønner gikk hun ut i skogen.
Alle måtte holde vakt og de satt i den høyeste eika og så mot tårnet.
Etter ellve dager måtte Benjamin holde vakt.
Da så han ett flagg i tårnet.
Det var det røde blodflagget.
Det betydde at de alle skulle dø.
Brødrene ble sinte og ville hevne seg.
De sa: "Treffer vi en jente, så skal henne blod flyte."

28.01.08 07:18
noen forbedringer av forbedringene:
elve/ellve > elleve
ett flagg > et flagg
henne > hennes

28.01.08 09:41
>gingen sie hinaus in den Wald
Dette kan IKKE bety: "gikk hun ut i skogen" fordi "gingen" er plural. Det må være: "gikk de ut i skogen"

28.01.08 13:48
Ja, selvfølgelig.