17.04.18 18:11
Stikkord: beibringen, lehren, lernen, lære, undervise, unterrichten
Hallo!

Was ist der zwischen "zu lehren" und "zu lernen"?

MHV Julie

17.04.18 19:21
Der Unterschied habe ich gemeint.

Julie

17.04.18 19:25
Hei

Lehren = der Lehrer lehrt Norwegisch = er bringt es den Schülern bei.

Lernen = der Schüler lernt Norwegisch = der Schüler geht zu einem Norwegischkurs.

Sandra

17.04.18 21:59
Sier man ikke på norsk "lære fra seg noe"?
Undervise eller lære fra seg (om det finnes) = lehren
Lese = lernen.

17.04.18 23:55, Mestermann no
På norsk kan vi si lære om både prosessen at man lærer seg noe, og om at man lærer bort noe:

Jeg lærte å spille fiolin (på tysk bruker man her lernen)
Jeg lærte ham å spille fiolin (på tysk bruker man her lehren)

Dette gjelder også for betydningen undervise, dele sin lærdom:
Erasmus lærte ved Universitetet i Cambridge (tysk: lehren)

Den samme forskjellen finner vi på engelsk, mellom teach (lære bort noe) og learn (lære seg noe).

Siden vi ikke har to forskjellige ord på norsk, finnes det diverse måter å fremheve den på, dersom det er
nødvendig for unngå tvetydighet:

Han lærte meg å spille fiolin, men lærer seg å spille orgel.

Han er flink til å lære bort.

18.04.18 08:34, Geissler de
Men vær oppmerksom på at lehren ikke er veldig vanlig i dagligtale. Da bruker vi
beibringen eller unterrichten.

Er hat mir das Skifahren beigebracht.

Sie unterrichtet Latein am Gymnasium.

18.04.18 10:46
Ikke veldig vanlig også fordi lehren tar dobbelt akkusativobjekt. Det bli ofte feil. Riktig er f.eks. "er hat mich das Skifahren gelehrt".

18.04.18 12:47, Geissler de
Helt riktig, men dét er altså ingen som snakker sånn.

18.04.18 21:49
Daneben :
Jm. eine Lehre/Lektion erteilen.
Gi noen en lærepenge.