21.03.17 02:03
Stichwörter: ikke noe, ingenting, intet
Ikke noe annet ingenting annet intet annet

Hvilken av disse formene er rette? Bokmål er de da vel alle? Er der en betydningsforskjell?

21.03.17 02:04
Mente å skrive:

Ikke noe annet / ingenting annet / intet annet

21.03.17 03:51, Mestermann no
Det er ikke egentlig noen særlig betydningsforskjell, alle tre formene er bokmålsformer, alle tre betyr "nichts";
forskjellen er først og fremst stilistisk.

I skrinet var det bare støv, intet annet = knapp og formell form.
I skrinet var det bare støv, ingenting annet = mer uformell form

I skrinet var det bare støv, ikke noe annet = også uformell form, brukes ofte synonymt med de to formene over,
men her betones noe til en viss grad; det kan altså tolkes som at et noe man forventet eller håpet på ikke var å
finne, eller det betones at det ikke var noen andre gjenstander i skrinet.

21.03.17 06:53
Einmal mehr zeigt sich der Facettenreichtum der norwegischen Sprache. Hyggelig dag i Norge.

21.03.17 11:39, Mestermann no
Legg merke til at "et intet" er det substantivet man vanligvis bruker for "das Nichts": Det store intet, han forsvant
ut i intet.

22.03.17 08:40
Mange takk!