20.02.21 09:50, Feli
Hei,
ich habe Schwierigkeiten mit ein paar juristischen Fachwörtern. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Wenn in einem gerichtlichen Beschluss steht:
siktedes anke med støtteskriv fra forsvarer ble oversendt tingretten
ist støtteskriv dann so etwas wie das Begründungsschreiben?

Außerdem habe ich in folgendem Satz das Problem, etter bevisets stilling ordentlich zu übersetzen:
det straffbare forholdet ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling xx.xx.20xx
Heißt das so etwa: der strafbare Umstand wurde indessen auf Grund der Beweislage vom xx.xx.20xx zurückgewiesen?

Vielen Dank schonmal!

20.02.21 12:30, Carl de
Hallo Feli,

jeg er jo selv ikke norsk og det er ganske spesielle spørsmål du kommer med! Du burde kanskje stilt dem i et spesielt rettsforum som jo også finnes på norsk!?

Men så vidt jeg kan litt norsk ville jeg jo sagt at du tolker det rett skjønt jeg ville brukt en annen, mer idiomatisk og entydig oversettelse av "henleggelsen". Så vidt meg bekjent er en henleggelse intet mindre en det som kalles for Einstellung(sbeschluß) på tysk. Noe som betyr at saken ikke forfølges lenger.

Keine Zurückweisung, sondern Einstellung des Strafverfahrens.

https://naob.no/ordbok/henleggelse => det å ikke gjøre(s) til gjenstand for videre behandling

Als Ursache einer solchen Einstellung kommen bekanntlich viele Gründe in Betracht - Geringfügigkeit, mangelndes öffentliches Interesse, siehe etwa § 170 II 1 StPO: https://dejure.org/gesetze/StPO/170.html

Was genau bevisets stilling bedeutet, ist eine gute Frage, men jeg hadde aldri oversatt det annerledes enn det du gjør "nach Beweislage".

Was das aber wiederum genau nach norwegischen Recht bedeutet: Ist damit eine unklare Beweislage gemeint - "grunnet mangel på bevis" ("Freispruch zweiter Klasse") oder aber ein eindeutig nicht gegebener strafbarer Sachverhalt - dette kan ikke jeg uttale meg om med sikkerhet.

Jeg ville formodet at det forblir uklart. For egentlig spiller det vel ingen stor rolle. Rent juridisk sett fins vel også ifølge norsk jus ingen "annenrangs frifinnelse". Er man frifunnet så er man det. Mangel på bevis er blot på folkemunnen en "annenrangs frifinnelse", men ikke juridisk sett.

Min formodning ser ut til å støttes her:

https://snl.no/henleggelse

"Bevisets stilling

I de tilfeller hvor saken henlegges av mangel på bevis, sier man gjerne at henleggelse skjer på grunn av bevisets stilling. Henleggelse blir også utfallet av saken hvis det ferdig etterforskede forhold etter sin art ikke er straffbart, eller hvor forholdet ligger så langt tilbake i tiden at foreldelse er inntrådt. Henleggelse kan også skje på prosessuelt grunnlag, for eksempel hvis bevismateriale ikke kan brukes i retten fordi det er innhentet på en ulovlig eller illojal måte. En ytterligere henleggelsesgrunn er at mistenkte nyter godt av diplomatisk immunitet."

Så også den norske straffeprosessloven skiller ikke egentlig klart mellom førsterangs frifinnelse grunnet ikke straffbare forhold eller annenrangs frifinnelse grunnet mangel på bevis. Det går ut på det samme og man vet ikke hva som er tilfelle her.

Du findest eine ähnliche Anfrage hier: https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/22932 wobei Birgit erst der Fehler unterlaufen war, dass sie fornærmende med Beleidigte übersetzt hat - was es in der Regel in solchen Fällen genau nicht heißt, sondern eher eben der Geschädigte.

Det strafbare forholdet ville jeg fritt oversatt med "das Strafverfahren": "Das Strafverfahren wurde zwischenzeitlich nach Beweislage eingestellt". Selveste det straffbare forholdet kan vel heller ikke "henstilles" på norsk - bare anklagen / saken / søksmålet om et påstått straffbart forhold?

Hva gjelder støtteskriv kan ikke jeg forestille meg at det kan bety noe annet enn nettopp denne "Begründungsschreiben" som vi jo allerede har vært innom. Les: https://www.advokatbladet.no/ankesiling-borgarting-lagmannsrett/slik-blir-de-nye...