Direkt zum Seiteninhalt springen

Dieses Forum behandelt Fragen um die Norwegische oder Deutsche Sprache oder um die Heinzelnisse. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalt oder Funktion des Forums, behalten uns aber vor, Beiträge zu löschen.
Folgende Regeln sollten beachtet werden:
  1. Bevor du eine Frage stellst, suche im Wörterbuch, im Sprachführer oder im Forum, ob die Antwort nicht schon dort steht.
  2. Stell deine Frage auf Norwegisch oder Deutsch. Antworte auf Fragen möglichst in der Sprache der Frage.
  3. Schreib deine Frage in ganzen Sätzen und gib den Zusammenhang an.
  4. Bitte nicht nach der Übersetzung von kompletten (Lied-) Texten fragen. Versuch den Text selbst zu übersetzen und frag nur nach den schwierigen Passagen.
  5. Bedank dich für nützliche Antworten. Das erhöht die Motivation der Antworter und hilft anderen Lesern.

Archiv des Forums mit Suche

Hei! ich habe heute in einem Satz das Wort "nåke" gelesen, habe versucht es zu übersetzen aber
weder hier noch in http://ordbok.uib.no/ habe ich es finden können.
Kann man es als "noch" ins deutsche übersetzen, im Sinne von "noch mehr"?

26.10.16 16:34
Bitte das Wort im Zusammenhang!

26.10.16 16:56, Mestermann no
Ohne Zusammenhang ist es schwer zu sagen, aber "nåke" mag Dialekt für "noe" (=etwas) sein.

Hallo liebe Heinzelnisse, ich kann eigentlich gut in Norwegisch schreiben, aber jetzt
geht es um ein sehr ernstes Thema. Und ich möchte kein Wort verwenden, - was mir oft
passiert -, das dann komisch wirkt. Ihr versteht sicherlich. Also der Brief soll
lauten:
Liebe Reindun! Das mit Nils zu hören, macht mich unendlich traurig. Ich hätte nicht
gedacht, dass es so schlimm ist. Ich sehe ihn immer noch so, wie er eben war: der
gute Tänzer, kräftig, charmant. Ein stolzer Norweger. Selbst wenn ich jetzt nach
Norwegen kommen könnte, ich weiß nicht, ob ich ihn als Pflegefall sehen will. Das
ginge mir zu nah. Er hat so viele Freunde und das ist schön. Gute Menschen haben
viele Freunde. Sei Du stark in dieser Zeit.
So gesund wie die Dinge auf Fotos aussehen, sind sie meistens nicht. Harald ist auf
der Liste für ein Spenderherz gesetzt wurden. Also die Zeit ist schwer, aber wir
vergessen einander nicht. Das ist wichtig. Wir bleiben in Kontakt. Richte Nils alles
Liebe von uns aus. Liebe Grüße Manuela und Harald

Noe jeg ikke var var om hittil er at det ser ut til å eksistere to forskjellige tempora i den direkte norske paasivkonstruksjonen.

Jeg snublet over dette i denne artikelen:

http://www.daria.no/skole/index.php?tekst=6321

Der heter det:

"Isdalskvinnen begravdes på Møllendal kapell den 5. februar 1971, i en umerket grav på kirkegården."

I presens - som jeg ville uttrykket det - ville det jo blitt:

"Isdalskvinnen begraves på Møllendal kapell den 5. februar 1971, i en umerket grav på kirkegården."

Det eg nå stusser over, det er hvordan preteritum-formen blir dannet i all alminnelighet - ?

En kan jo ikke si: "hun kjørdes til togstasjonen" Det har jeg nå aldri hørt. Hun kjørtes høres også veldig fremmed ut.

Ganz gleich, welches Verb ich teste, ich komme auf keine Regel für eine Vergangenheitsform für das "Direktpassiv" im Norwegischen.

Gibt es doch nur eine Zeitstufe, wie ich ursprünglich dachte?

Men hva så med "begraves" og "begravdes"?

23.10.16 16:54, Mestermann no
Ikke alle verb kan danne s-passiv, og av disse igjen er det ikke alle som kan danne preteritum passiv, og av dem
igjen kan heller ikke alle danne perfektum passiv. Det finnes ingen regel, såvidt jeg vet, for hvilke verb dette må
gjelde og på hvilken måte.

Passiven med -s er dessuten noe forskjellig, alt etter hvilke verb det er tale om, og dannes ved å føye til s eller -es
etter de aktive fortidsformene:

Å sendes - han sendes - han sendtes (etter "han sendte") - han har sendtes (etter han "har sendt")

Å begraves - han begraves - han begravdes (etter "han begravde").

Begraves kan i praksis ikke danne perfektum passiv i moderne norsk. Det måtte i tilfelle blitt "han har begravdes".
I alle praktiske tilfeller ville vi si: han ble begravet (el. ble begravd) eller har blitt begravet (begravd). Det gjør man
nok i praksis med "han har sendtes" = han ble sendt.

Passivformen i fortid, særlig perfektum, brukes mindre i norsk nå enn for hundre år siden. Overgangen fra mer
danskpregede former med flere d-endelser har nok noe av ansvaret, for det skapte en rekke unntak fra regelen
over. Her er et eksempel

Han preges
han pregtes (etter tidligere: "han pregedes" etter "han pregede" - som i dag imidlertid heter "han preget", altså et
unntak)
han har pregtes (tidligere: han har pregedes (etter "han har preget") eller "han har preges" som er såkalt norsk
supinum.

På svensk er denne siste supinumformen mer utbredt: Vägen har astalterats. Analogt til dette er på norsk "det er
lykkes".

Å lykkes - det lykkes - det lyktes - det har/er lyktes (eller også altså, som supinum: det har lykkes).

Noen helt klare regler for dette kan ikke settes opp, men man må lære seg passivformene fra tilfelle til tilfelle der
passiv er mulig. Alle passivsetninger, men ganske særlig passivsetninger med -s preteritum blir fort tunge og
vanskelige å forstå. Det vil så godt som alltid være bedre å bruke "det ble brukt" eller "det har blit brukt" i stedet
for "det har bruktes".

Husk også at ikke alle s-former er passivformer, med refleksiva: Han skjemmes (han skammer seg), dørene
lukkes (de lukker seg).

23.10.16 18:22
Uffa. Verre og ennå verre :-(. Skummelt.

At dette også skulle vise seg å være så komplisert hadde ikke jeg regnet med. Jeg skjønte jo at det var en blind flekk der. Men den ser ut til være et godt stykke større enn det som ante meg.

Finnes der et sted en kan slå opp disse formene? En finner dem jo antakelig ikke engang i http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=begrave&ant_bokmaal=5&ant_nyno... - ?

"es" istendenfor "s" blir det vel helst når ordet ender med "t" eller en annen vokal enn "e"? Det er klar det ikke kunne blitt begravets så det var opprinnelig kanskje begravetes som ble begravedes og senere og begravdes.

Kan man si da at en person "kjørtes" et eller annet sted? Jeg kan ikke huske å ha lest eller hørt dette noensinne. Men hvorfor egentlig ikke? "Han kjøres til Haukeland" går det vel an å si? Har det noe å si om et verb blir bøyet regelmessig eller uregelmessig? Han slår, han slo, han har slått. Så blir det: han slås - eller han slåes. Jeg tror helst det er slåes. Men hva i all verden blir det i imperfektum? Han sloes??? Har aldri sett eller hørt det.

Og hva med ordet "ta" da? Det "taes" eller "tas"? Det høres ikke så fremmed ut. Kunne tenke meg begge deler. Men fortiden da? Eg mener å ha lest "tagits" på dansk. Men det blir det jo aldri på norsk. Han tokes? Brrrrrr. Det eksisterer da vel ikke!?

Nochmals vielen Dank.

23.10.16 19:54, Mestermann no
Du kan ifallfall slå opp reglene i en grammatikkbok, f.eks, i den nye Norsk grammatikk, Riksmål og moderat
bokmål, Kunnskapsforlaget, Oslo 2013 og senere utgaver. Anbefales. Der beskrives dette bedre enn jeg kan gjøre
på noen linjer her.

Som jeg skrev, så er det verb som ikke i praksis bøyes i fortid. "Han tokes" og "har tattes" forekommer ikke; der
vil man lage passiven med "ble" og "har blitt": Han ble tatt, han har blitt tatt.
Men "kjørtes" og "slås" forekommer.

Legg merke til at siden passiver også kan dannes me "bli," "blir", "ble" og "har blitt", kan du bruke disse når du er
i tvil. Passivsetninger skal man uansett helst lage så enkle som mulig, og bare når det er nødvendig.

Tagits er forøvrig ikke dansk. Det er svensk supinum.

23.10.16 21:55
Men "kjørtes" og "slås" forekommer.
Er det ikke slos?

23.10.16 22:01, Mestermann no
Ja. Beklager feilen i farten: Slås - slås - slos - har slåttes. (Formene slåes og sloes forekommer stundom også).

Legg merke til likheten med å slåss - slåss - sloss - har slåss, som er dannet av samme ordet, men som betyr å
være i slåsskamp.

24.10.16 00:32
Hei Mestermann,

nochmals Danke. Da ser jeg jo litt klarere. Var "tagits" svensk altså? Ja, det er også godt mulig. Av og til blander jeg. Har sett for mange svenske filmer i mellomtiden kanskje. Du måste förlåte, snälla ;-)!

Takk for anbefalingen. Er det det samme som står i printutgaven som på nettet? Jeg spør siden jeg ikke fant så mye i webutgaven om emnet: http://www.riksmalsforbundet.no/grammatikk/kapittel-3-verbet/10/

Det spørs jo man i det hele tatt skal begynne med grammatikk fordi at man støtter på så mange rare ting en gjør riktig helt ubevisst og begynner først å gruble når man begynner å sammenligne med tysk og må fastslå at det ene eller andre egentlig er helt sprø sett fra logikken i tysk grammatikk. Jeg tenker for eksempel på setningene:

Sertifikatet kommer til å bli tatt ifra DEG. Denne setningen tilsvarer tysk passiv-logikk. Men om en snur litt på ordstillingen så blir dette til DU kommer til å bli tatt ifra sertifikatet og ifølge norsk grammatikk-logikk skal "Du" være et subjekt i passiv-setningen. Nokke sånt nokke eksisterer ikke på tysk.

God natt!

24.10.16 02:05, Mestermann no
Ja, det er så vidt jeg kan se den samme grammatikken. Et grammatikkverk vil naturligvis ikke liste opp alle
variantene, men viser hovedreglene.

Bjørn, du har åpenbart et godt naturlig tilegnet grunnlag i norsk, for du skriver og uttrykker deg veldig flytende og
med rikt vokabular. De fleste av de feilene utlendinger gjør, gjør ikke du. Du kan jo norsk! Det kan du jo trøste
deg med. Du er allerede på et høyere nivå enn de fleste av dem som har lært seg norsk i årevis. Som du selv
skriver, gjør du ting riktig helt ubevisst. Jeg synes også du er blitt mye bedre og sikrere på den korte tiden du har
deltatt i forumet.

Her og der gjør du selvsagt enkelte feil. Innimellom staver du et ord feil eller du blander inn dialektformer i det
skriftlige bokmålet, men det gjør jo mange nordmenn også. Så hender det at du gjør noen grammatikkfeil, eller
oversetter direkte fra et tysk begrep, eller du har lett frem et ord og vendinger i en ordbok og bruker dem på en
måte de ikke brukes i skriftlig norsk (f.eks. "lell", som vi var innom tidligere).

Den som har lært seg et fremmedspråk ved naturmetoden, oftest som barn, støter gjerne på noen helt bestemte
problemer når han eller hun skal ta opp igjen språket som voksen, og vil lære å bruke det helt korrekt. Disse
problemene ligner ikke på dem som en voksen elev vanligvis har, uansett nivå. Grunnen peker du på selv: Man
gjør så mye riktig, ubevisst. Man er flytende i språket. Og så forsøker man å rette på ting som forekommer i det
flytende språket gjennom å lære seg grammatikken. Da kommer ofte dette på tverke for språkflyten. Man
begynner å tvile. Man begynner å rote. Man begynner å sammenligne med den grammatiske logikk man kjenner
fra morsmålet, der man har lært seg reglene, osv., slik du har en tendens til å gjøre. Man begynner å dekonstruere
det man kan naturlig, for så å bygge det opp igjen ved hjelp av en grammatikk man aldri har lært tidligere.

Det du må spørre deg om, er hva du vil bruke norsken din til. Hva er formålet? Lese, skrive, reise, snakke, se film
og fjernsyn eller lytte til radio eller opplesninger? Skal du bruke den profesjonelt eller privat? Hvilket nivå ser du
for deg? Vil du forstå og bli forstått uten problemer, eller vil du bli helt perfekt? For de fleste formål er din norsk
god nok. Jeg har hatt utenlandske lærere på skolen som snakket dårligere norsk enn deg, og de var dyktige
lærere som uttrykte seg nyansert og medrivende. Selv snakker jeg bedre tysk enn de fleste utlendinger som
snakker språket, og jeg føler sjelden at det ikke er noe jeg forstår. Men det hender jo, slik det hender at jeg gjør
direkte feil. Av og til enkle, til dels pinlige feil. Det forsøker jeg å se stoisk på: Jeg er såpass god i tysk at jeg
faktisk ikke kjenner til noen andre nordmenn som er bedre, gitt at de (som jeg) har lært det etter barndommen,
selv om disse (forhåpentligvis!) finnes. Det får være godt nok for meg. Så får jeg leve med at det kommer en og
annen feil.

Selvsagt kan godt alltid bli bedre, og språk er heldigvis et øvingsfag. Man blir aldri ferdig med å lære et språk.
Man kan hele tiden forsøke å gjøre færre feil og berike sitt ordforråd og sin nyanserikdom ytterligere. Dette kan i
seg selv være en hobby og en ambisjon. Det er morsomt å beherske et fremmedspråk godt! Det gir en helt egen
frihetsfølelse, særlig når man merker at man stadig kan legge alen til sin vekst.

Personlig ville jeg gitt deg det råd å lese mest mulig norsk bokmål, gjerne litterære tekster og artikler og essays av
gode skribenter, og på den måten fått mest mulig berøring med nyanser og stilistikk. På den måten vil du
gjenopplive halvglemte eller ubevisste kunnskaper. Samtidig vil du møte spørsmålsstillinger som tilsvarer ditt
nivå ellers. Grammatikkboken og ordboken ville jeg brukt til å slå opp i når det var noe jeg virkelig ikke forstod
eller mestret, og ellers kan man jo spørre her i forumet.

Jeg tror ikke jeg ville begynt med å dekonstruere alt jeg instinktivt kunne på norsk, for så å bygge det opp igjen
ved hjelp av teori, men basert meg på den intuitive kunnskapen. Så kan den heller suppleres gradvis med
kunnskaper fra grammatikken.

Endelig, og dette har vi vært inne på før: Du må prøve å slippe taket i den tyske grammatikken. Normativt korrekt
tysk er et språk med et svært sterkt og stabilt - og også til tider komplisert - formverk både syntaktisk og
grammatisk. Det er derfor ikke uvanlig og heller ikke rart at man relativt ofte vil merke at tyskere har god greie på
sin egen grammatikk, særlig hvis de har høyere utdannelse. Den norske grammatikken står dessverre ikke like
sterkt. Norsk er også i nyere tid preget av større valgfrihet enn nær sagt alle andre vesteuropeiske språk, og det
normative aspektet står svakt i undervisningen. Men man kan allikevel velge å skrive og uttrykke seg grammatisk
og normativt korrekt på norsk. Det som på slik norsk er korrekt og logisk vil imidlertid ikke alltid følge logikken i
andre språks formverk. Dette er spesielt skummelt i relasjon til tysk, fordi det er så fristende å oversette eller
transponere direkte, siden språkene er så beslektet.

Du nevner selv passivsetningen "sertifikatet kommer til å bli tatt fra deg" som kongruent med tysk passiv-logikk,
mens den omvendte setningen "du kommer til å bli tatt fra sertifikatet" ikke ville vært mulig på tysk. Og det er
selvsagt helt riktig. Av den enkle grunn at norsk ikke er tysk. :-)

Jeg håper at disse betraktningene vil være til inspirasjon og ettertanke for deg i ditt videre arbeid med norsken.

25.10.16 00:28
Hei Mestermann,

mange takk for det lange og oppmuntrende svaret ditt.

Jeg føler det slik at min norsk ikke på langt nær er så god som du er så vennlig til å tilskrive meg. Jeg skulle bare ønske den var det. Når jeg begynte med mes études norvégiennes trodde jeg riktignok at norsken min ikke var så verst og at jeg kunne dette dere sånn mer eller mindre. Jeg skulle få has på alle feilene i en fart! Siden er det gått mange måneder.

Jeg har tatt gysla feil og har fullstendig undervurdert hvor krevende og møysommelig dette foretagende ville komme til å bli. Stopper jeg igjen ett lite hull på et hjørnet kommer der med en gang frem et helt juv med uvitenhet på et annet.

Så har det også vist seg å være temmelig vanskelig å huske nye ord og ny grammatikk. Hove er blitt gammal :-(.

Det eneste jeg legger merke til er at det fra tid til annen dokker opp det ene eller andre fra glemselens hav. Om ikke jeg hadde den opplevelsen av og til så ville jeg ha sluttet med det hele og tatt meg en bolle istedenfor for lenge siden ;-). Men "snakkemønsteret" er liksom ikke helt ukjent ;-).

Jeg kan ikke si hvorfor jeg gjør dette og hvor lenge jeg kommer til å holde på med det eller rettere sagt: holde det ut. Egentlig så kommer jeg til å ha null komma niks nytte ut av denne innsatsen. Det er derfor godt mulig det er litt tåpelig.

Som jeg har forstått det i mellomtiden er mange av besøkerne i dette forumet tyskere som enten allerede har flyttet til Norge eller som overveier nettopp det. Jeg vet om en del tyskere som har flyttet eller rettere sagt flyktet til Norge. Det er ikke så uvanlig i disse dager - skjønt det er en stor skam for Tyskland. Folk flest drar jo ikke pga den vakre naturen i Noreg men fordi livsvilkårene i Tyskland for mange ikke er så mye å skryte av lenger.

Jeg forstår det godt selv om jeg er overbevist om at det for mange kommer til å bli mye mere krevende og hardere enn de muligens har tenkt seg. Heller ikke i Norge er det "bare bare". Det finnes mange fattige Nordmann også den dag i dag - kanskje mere i dag til og med enn for 50 år siden.

For den gangen var jo de fleste like "fattige" - ser man bort fra det faktum at en muligens ikke en gang er så fattig når en har sin egen hybel, sin egen lille tomt og sitt eget hus - om det er en aldri så liten og enkel "sjit helvedes kåk" i Nordnorge. Noe som de fleste tyskere ikke har.

Jeg derimot sitter ikke på pakkede kofferter. Hverken ser jeg for meg en reel sjanse til å dra nordover eller så vet jeg om jeg ville gjort det om jeg hadde kunnet. I also know about the dark sides of Norway - hvilken enhver ekte og gode nordmann vil og skal blånekte ;-).

Allikevel har jeg kanskje mere til felles med disse reiseklare landsmennene mine enn jeg var var om til å begynne med.

På en måte så er også min iver til å gjenerobre det tapte morsmålet et uttrykk ut av å vende ryggen til "fedrelandet" [er det å vende "ryggen til noe" bare en nynorsk vending?].

Ikke på et fysisk men på et mentalt sett.

Jeg er sikkert like så luta lei utviklingen i dette landet som mange av dem som trekker konsekvensene og nordover for godt. (Og dette handler først og fremst IKKE om den såkalte "bølgen" med billige og villige utenlandske arbeidsslaver og fremtidige konsumenter som for tiden "skylles" inn i landet - skjønt jeg har store vansker med å tro på at den kommer til å forbedre livsvilkårene for "Heinz og Susanne").

Å atter lære (eller å læææahre som østlendingene sier) meg litt norsk er altså min ynkelige måte å emigrere på - ikke i dåd men i tanke.

"Mæ får sjå" om jeg klarer å ta noen fremskritt til eller om jeg allerede har nådd kapasitetens og kreftenes ende.

Forøvrig har du sikkert rett i at det mest effektive ville ha vært å lese, å lese og å lese. Fra nå av burde norske aviser bli Pflichtlektüre skjønt jeg kvir meg litt for å lese :-(. For noen år siden hadde jeg tenkt meg å lese en John-le-Carre-roman på norsk.

Jeg kom bare til side tre! Den var så tungvindt å lese! Jeg forsto 'kje det plukk. Mere innviklede leddsetninger med eksotiske norske ord har jeg aldri lest før. Kanskje det er på tide å hente 'n frem igjen og så se om den ikke har mistet litt av skremselen 8-/.

For muligens også å berike forumet med en litt mere avansert øving ville jeg til slutt gjerne atter stilt et lite grammatikalsk spørsmål om jeg får lov til det.

Takket være ditt hjelp har jeg nå lært meg at den norske "spesialpassiv" ikke bare forekommer i presens - som jeg allerede var vant med - men også i imperfektum og sågar perfektum (!!), hvilket jeg ikke var riktig klar over.

Eksisterer den også som Konjunktiv Plusquamperfektum? Ville det kunne gå an å si den følgende setningen:

Han hadde kjørtes til Haukeland om legen hadde vært var om hvor ille det sto til om hans helse?

This is something I never would have dreamt of saying in Norwegian. Je dirais plutôt:

Han hadde blitt kjørt til sykehuset om legevakten hadde forstått hvor ille det sto til om han.

Aber warum nicht? Det virker jo litt jålete men jeg har alltid likt å være litt kreativ med språk skjønt dette har også medført seg at jeg til den store forbauselse av min tyske omgivelse også auf Deutsch das Fenster "aufsetze" - noe tyskere ikke pleier å gjøre når de skal ha litt frisk luft inn.

God natt i Norge...

P.S.:
Jeg hadde jo egentlig tenkt meg å kunne snakke norsk like flytende igjen som jeg en gang kunne det. Men den tanken har jeg slått fra meg allerede.

25.10.16 00:49, Geissler de
Sukk.
Hold deg til språklige spørsmål, er du snill, Bjørn.
Nettet er fullt av steder der du kan sutre over hvor jævlig det er blitt i Tyskland. Dette
her hører ikke til dem.

25.10.16 01:17, Mestermann no
Ja, enig med Geissler. Jeg skrev ikke mitt innlegg for å få høre dine private betraktninger over situasjonen i
Tyskland, men for å gi deg noen innspill til din videre norsklæring.

25.10.16 03:22
Javel. Jeg trodde jo du spurte etter motivasjonen min for å ta opp norsken igjen.

Og det har jeg svart helt oppriktig på. Selvfølgelig er den jo en helt privat en. Hva ellers skulle min motivasjon være enn "privat"?

Jeg skal gjerne be om forlatelse om denne motivasjonen ikke passer inn i verdensbildet til noen andre. Eller om noen mener at det ikke høver seg å tenke, oppleve eller å føle det slikt. At det hadde vært mye penere om motivasjonen hadde vært en helt annen.

Men det er faktisk bare sånn det er...

Jeg syns det er rart en ikke skal kunne skrive eller si det og. Erst recht, wenn man danach gefragt wird :-(. Hva er det dere er så redde for? Og hvorfor? Det burde da helst vært meg å være redd for å skrive "private" ting?

Men vi kan gjerne fokusere igjen på det "offisielle" emnet.

Det var derfor jeg også stilte det spørsmålet som jeg pønsket på i går...

25.10.16 14:25, Mestermann no
Dette er et forum for språklige tema. Alle andre tema får man diskutere andre steder. Skulle vi begynne med
utvekslinger av private tanker og betraktninger, ville dette fort slutte å være et språkforum. Derfor spurte jeg ikke
etter dine grunner til å lære norsk for å få svar, jeg skrev til deg at du selv bør stille deg spørsmålene om hva du
skal bruke norsken til. På den måten vil du lettere finne en læringsmetode som passer deg. Det er mulig du
misforstod dette.

25.10.16 22:48
"Dette er et forum for språklige tema."

Helt enig.

Det er bare det at enhver setning, ethvert ord, enhver stavelse handler om språk, består av språk, er språk. Hvert eneste utsagn i et språk er alltid og uansett også en påstand - eller et spørsmål - ikke bare om riktigheten av dets innhold men også av dets form. Det kryr av språklige og grammatikalske feil i mitt ovenstående innlegg. Feil jeg ikke var bevisst om når jeg skrev tankene mine ned.

Hvorfor kan vi ikke bare benytte oss av selve kommunikasjonen med hverandre for å gjøre oss oppmerksomme på våre feil? Det er jo noe alle kunnet lære noe ut av - og sannsynligvis atskillig mere enn av:

Durchlauferhitzer? - Varmtvannbereder av gjenomstrømmingstype!
Zehn-Gang-Doppelkopf-Kupplungsgetriebe? - .....! osv.

Det er jo ikke akkurat ødeleggende for et språkforum når den skifter gir fra parataxe til hypotaxe så lenge det bare er språk det dreier seg om - og ikke matematikk?

Så har jeg jo heller ikke inntrykk ut av at det er blitt for masse "språklig trafikk" på denne siden.

Til tider er det jo dødsens stille her 8-( uten at det skjer noen som helst ting.

Mens jeg skriver dette føler jeg meg jo hele tiden ganske skyldbevist for å muligens bryte den hellige omertà ved det jeg skriver.

Men var det ikke sånn at det i det minste var lov å skrive om selveste Heinzelnisse?

Schönen Abend i Norge...

25.10.16 23:52
P.S.:
Gjennom den norske kontakten har jeg jo i mellomtiden fått vite at det ikke eksisterer noe Konjunktiv eller Plusquamperfektum i norsk S-Passiv.

Schade. Litt stilig ville det jo vært. Det å si altså: Min norsk hadde forbedretes om jeg hadde gitts lov å skrive mere en tre ord per innlegg 8-\?

Aber so bleibe ich dann doch lieber bei den simplen Strukturen, die nun mal leider nur kennengelernt habe: Min Norsk ville ha forbedret seg hvis jeg hadde fått lov å ...

Hei + takk for sist!

Bekam neulich eine E-Mail von Toyota Sulland. Der Sachbehandler titulierte sich "Ettermarkedsleder". Wie kann denn das ins Deutsche uebersetzt werden?
MfG,
Chris

23.10.16 12:50
Det samme som bruktbilmarked ville jeg tro :-). Du er i ferd med å glemme tysken ;-). Det heter ikke Sachbehandler på tysk. Det er norsk ;-).

23.10.16 13:22, chris2508
Ja, selvfølgelig heter det Sachbearbeiter. Tenkte faktisk på at det hørtes litt rart ut.
Trur også at man kan si håndlegger på norsk.

Also ins Deutsche uebersetzt : Gebrauchtwagenabteilungsleiter? (klingt vielleicht etwas barock)

23.10.16 15:10
Was für ein Leiter das ist, geht wohl ebenso wenig aus der norwegischen wie aus einer vergleichbaren deutschen Bezeichnung hervor. Das ist eine Frage der Hierachiestufen im Unternehmen... Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Gruppenleiter... Aber es ist wohl nicht der "daglig leder" oder ein Vorstand...

Håndlegger kjenner ikke jeg til

23.10.16 15:39
Hei og god søndag,
er ikke "Ettermarkedsleder" genau übersetzt: Nachmarktleiter? Das gibt es so nicht. Ich würde darunter vermuten, dass es sich um eine Person handelt, die das Resultat der Marktführung untersucht. Vielleicht etwas ähnliches wie ein Marktführungs-Kontroler?
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

23.10.16 16:07
Hei Claus,

vi tok begge feil, ser det ut for meg.

Det er jo en amerikansk betegnelse som har trengt seg i det norske språket. På engelsk er det "aftermarket" og det er forklart her:

https://de.wikipedia.org/wiki/Aftermarket

Derefter er det det som på tysk kanskje ville be kalt for "Service und Zubehör".

Her står det noe om det på norsk:

http://www.motormagazinet.no/artikkel/4689/ettermarkedet-er-mer-enn-service-pa-...

@ "Den som spurte": altså ikke "Leiter Gebrauchtwagen", men "Leiter Service und Zubehör"

23.10.16 16:44
Im Automobilbereich bezeichnet man "ettermarked" mit allem, was nicht "Neuwagen" und
"Originalteile" sind. Die meisten Teile, die an einem Auto sind, werden nicht von Toyota,
VW, FIAT usw. hergestellt, sondern von großen Herstellern wie Bosch, Hella, Mahle, Meyle,
Bendix usw. Wenn man also etwa zum Markenhändler geht und ein Ersatzteil kauft, Steht dann
oft VW, Toyota, FIAT usw. auf den Schachteln. Eigentlich handelt es sich aber um Produkte,
die beispielsweise von den oben genannten Firmen produziert werden.

Man kann dann diese Produkte auch auf dem "ettermarked" kaufen. Beispielsweise bei
BilXtra, Mekonomen, Biltema usw. Da steht dann aber nicht mehr der Name der Automarke,
sondern eben Meyle, Bosch, Bendix usw. drauf. Beispiel: Ich hatte mal einen Saab und
wollte die Bremsklötze tauschen. Ich ging zu einem Ersatzteilhändler und wollte
Qualitätsklötze haben. Die Verkäuferin empfahl mir (ich glaube) Textar. Als ich dann die
alten rausnahm, stand auf der einen Seite "Textar" und auf der anderen "Saas". Die neuen
waren natürlich identisch. Auf der einen Seite stand weiterhin "Textar" nu auf der anderen
nicht "Saab" da diese Klötze für den "ettermarked" produziert wurden.

Alles klar?
(auch) Chris (aber der vom 17.10.)

P.S. Jetzt hab ich so lange an dem Text gewerkelt, dass schon um 16:07 Uhr ein guter
Beitrag kam...

23.10.16 22:13, chris2508
Vielen Dank fuer die Antworten!
Wikipediatext passt genau. Es handelte sich um den Verkauf von Ersatzteilen. Haette ich gleich hinzufuegen muessen.

MfG,

Chris

24.10.16 00:33
Gerne, sorry für zuerst falsche Antwort...

Finnes der et uttrykk for Feigenblatt på norsk også? I samme overført betydning?

22.10.16 21:50
Skalkeskjul, påskudd.
Fikenblad ist nur konkret.

22.10.16 22:13
Fikenblad kan også benyttes i
overført betydning, tilsvarende som
på tysk.

22.10.16 22:51
Hei dere to! Vielen Dank! Påskudd kjenner jeg jo.. men Skalkeskjul og Fikenblad - det er nye ord..

23.10.16 01:38, Mestermann no
Første ledd av skalkeskjul, skalk, kommer fra middelnedertysk Schalk, altså en skjelm, en spøkefugl, en
lurendreier, og finnes også i norr. skalkr. Et skalkeskjul er altså noe som (på bedragersk vis) skjuler noe annet.
Det brukes bare figurativt.

Fikenblad kan godt, som 22:13 skriver, også brukes figurativt (" - Denne generalforsamlingen er fikenbladet
Brustad prøver å gjemme seg bak, og Brustad bak et fikenblad er ikke det peneste jeg kan tenke meg, sa
Sponheim til Nettavisen"). Hos Ibsen forekommer det én gang, og da bare figurativt:

"...tro mig, alle muser finder gruende
dit billed-figenblad for spædt og smalt.
Hold derfor op, som skald, vor kunst at kværke;
– gør prosa; – verset kommer dig på tverke."

24.10.16 00:43
Mange takk!

Kann mir jemand sagen, wie man filleristet im folgenden Satz übersetzt?

Anette Bøe tror Norges rykte er filleristet etter sakene med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

22.10.16 21:48
Vielleicht so:

Anette Bøe glaubt, der Ruf Norwegens ist vollständig zerrüttet nach den Vorkommnissen
mit ...

Eine relativ nah beim Original liegende Übersetzung... freier könnte man wohl auch vom
Ansehen Norwegens sprechen und von runiniert...

22.10.16 21:48
..ruiniert natürlich

23.10.16 10:22
Vielen Dank!

23.10.16 12:20
Keine Ursache. Vielleicht hätte ich auch noch etwas mehr dazu schreiben sollen. Das hängt ja davon ab, ob Du aus deutscher oder norwegischer Perspektive gefragt hast. Siden Du takket på tysk spurte du antakelig fra et tysk syn. Und das macht natürlich einen großen Unterschied im Hinblick auf die sinnvolle Antwort. Som tysker hadde du sikkert problemer med å finne ut hva filleriste betyr i det hele tatt mens du skal som Normann ville hatt vansker med å finne et tilsvarende begrep på tysk. Jeg trodde jo dass es um Letzteres ginge. Derfor forklarte jeg ikke selve ordet som du selvfølgelig leiter forgjeves etter i en ordbok. Das Wort ist umgangssprachlich zusammengesetzt aus "fille" und "riste". Fille bedeutet eigentlich "Fetzen" im Sinne eines Textils, das ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Riste bedeutet schütteln. Wenn man etwas schüttelt dann ristet man normalerweise "på" noe. Zum Beispiel "på hodet" eller på melkflasken. Idiomatisch sagt man wuf norwegisch auch at noe "gikk i filler" genauso wie etwas "i stykker" gehen kann. Ersteres heißt dann, dass etwas sich in Fetzen aufgelöst hat bzw. zerfetzt wurde während letzteres bedeutet dass etwas kaputt ging. Der Grundgedanke ist beide Male gleich: Etwas löst sich "i" seine Bestandteile auf - das eine Mal mit ästhetischer Auswirkung, das andere Mal funktional (kaputt). Man hätte also wohl auch schreiben können, dass Norges "ry ble ristet i filler". Der Ruhm Norwegens wurde so lange geschüttelt, bis davon nir noch Fetzen übrig waren. Und aus ristet i filler" wurde schließlich "filleristet". Jetzt ist es an Dir ein deutsches Wort dafür zu finden. Man hätte vielleicht auch "zerfetzt" die dagen können. Oder wenn man es genauso plastisch ausdrücken wollte: das Ansehen Norwegens ist inzwischen nach den Vorkommnissen so erschüttert, dass davon nur noch Fetzen übrig sind.

Ich weiß nicht, wie ein Profiübersetzer da rangehen würde :-?

Ansonsten verrät der ganze Skandal einiges über die norwegische Mentalität ;-). Aber das würde zu weit führen und wäre kein språkligt emnet mehr.

23.10.16 14:30, Mestermann no
12:20 tar nok feil når det gjelder opphavet til ordet filleriste.

Det betyr ikke "å riste noe i filler (i stykker)", slik man kanskje skulle tro. Det er et helt konkret ord, og betyr "å
riste noe eller noen som en fille." Altså slik man rister en fille, en fillerye, et teppe, et håndkle: Kraftig og hardt for
å få ristet løs støv og skitt.

I konkret betydning brukes det ofte som allmenn beskrivelse av hendelsesforløpet når ukyndige foreldre har et
spedbarn som ikke vil slutte å gråte og i sinne påfører barnet alvorlig skade ved "å filleriste" det.

I konkret betydning kan det også betegne at noe eller noen får seg en skikkelig rystelse, blir utsatt for kraftig
risting: "Det var så sterk turbulens på flyturen at vi ble filleristet fra Bodø til Leknes!" "Barnet filleristet dukken
sin". "Jens fikk lyst til å filleriste advokaten".

I overført betydning betyr det selvsagt at noe blir utsatt for en rystelse på annet vis, får seg en verbal omgang
juling: "Stortingsrepresentanten filleristet regjeringens forslag i finansdebatten". "De siste dagers skandaler har
filleristet firmaets navn i folks bevissthet".

Derav altså: "Norges rykte er filleristet". Det er riktig å forstå utsagnet slik: Norges ry har blitt kraftig rystet, har
fått seg en alvorlig trøkk, har fått skikkelig juling. Mao. det har tatt kraftig skade, men ligger ikke ennå i stykker.

23.10.16 15:00, Mestermann no
@ Admin & 12:20, nur so nebenbei:

Det er ikke god tone i forumet å karakterisere eller fremsette generelle synspunkter på hverken tysk eller norsk
(eller for den saks skyld sveitsisk eller østerriksk) "mentalitet", annet enn muligens for å understreke et relevant,
språklig poeng.

23.10.16 15:32
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=filleriste&ant_bokmaal=5&ant_n...

Dort steht es sogar!

Also heißt es nicht "riste i filler" ...

...wie es das in zig anderen Varianten gibt, z.B. "rive i filler" ( "Ap vil erstatte norsk kultur med flerkultur som kan komme til å rive Norge i filler" - http://www.vl.no/frp-topp-flerkultur-kan-rive-norge-i-filler-1.16726 ), sondern

riste som en fille...

Das macht natürlich auch einen Unterschied im Hinblick auf die Übersetzung. An das von Mestermann angesprochene Filleristing von Kindern dachte zwar auch ich. Und die Deutung passt auch dort, weil ja auch die Kinder "zerstört" werden.

Und dennoch ist "riste som en fille" nicht ganz so stark wie "riste i filler".

Die Übersetzung wird dadurch nicht einfacher. Man kommt wohl um eine freie Übersetzung nicht herum:

Anette Bøe glaubt, der Ruf Norwegens hat eine schwere Erschütterung davongetragen nach den Vorkommnissen um...

23.10.16 15:42
"Riste i filler" er uansett ikke særlig godt skriftlig. Riste i stykker er bedre.

23.10.16 15:51
Man kan rive noe i filler (eller stykker) eller riste noe i stykker (men nok helst ikke "i filler", selv om den varianten
forekommer). Og man kan filleriste noe eller noen, altså riste noe eller noen kraftig og bestemt, gjentatte ganger
etter hverandre, som en fille, et teppe, en fell, et håndkle eller et plagg.

23.10.16 16:29
Google: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22riste+i+filler%22 ungefähr 423 Einträge für "riste i filler"

Und ja: für riste i stykker gibt es ca. 5 mal mehr Einträge - also nicht astronomisch, aber immerhin deutlich mehr Einträge. Dass "riste i filler" allein deswegen schlechtes Norwegisch sein soll, vermag ich nicht so recht zu erkennen. Es bedeutet einfach etwas anderes. Wenn etwas "i filler" ist, muss es nicht notwendig kaputt sein. Das ist nach meinem Speachverständnis dagegen bei "i stykker" immer der Fall. Und "i filler" ist für mich eine eher figurative Ausdrucksweise, während i stykker schon eher sehr konkret ist.

Beispiel für i filler:

Kontrollflater kan settes ut av funksjon, og luftstrømmen bakover mot halen kan bli så turbulent at ikke bare stabiliteten avtar, men hele halepartiet kan riste i filler og falle av. (https://snl.no/supersonisk_hastighet)

Ersetzen mit "riste i stykker"? - Ja, wohl denkbar, aber nach meinem Sprachgefühl nicht ganz das Gleiche... "Riste i filler" heißt derart Vibrationen ausgesetzt sein, dass es in Einzelteile zerfällt" "Riste i stykker" heißt dagegen nur, dass es vibrationsbedingt kaputt geht.

"Etter å seilt noen ganger med den følte jeg egentlig ikke all verden, men så prøvde jeg den gamle foten uten demping og trodde jeg skulle riste i filler og få nervesammenbrudd på slør" ( http://www.windsurferen2.no/node/18147 )

Ersetzen durch "riste i stykker"? Wohl kaum...

Ändert aber alles natürlich nichts daran, dass "riste i filler" etwas anderes bezeichnet als filleriste...

25.10.16 00:36
Also bedeutet "filleristet" eigentlich nur "kräftig geschüttelt". Dann
fürchte ich, dass man dieses Wort in dem vom OP nachgefragten Satz nur frei
übersetzen kann, vielleicht mit "bis in die Grundfesten erschüttert" oder
etwas in der Art.

Im Übrigen frage ich mich schon eine Weile, ob man im Deutschen sagen kann,
dass etwas "in Fetzen geschüttelt" wird. Diese Wendung habe ich noch nie
gehört, und ich habe auch keinen Google-Treffer dafür erzielt. Der Ausdruck
"in Stücke geschüttelt" kommt in meinem Wortschatz ebenfalls nicht
vor, obwohl es dafür einige wenige Treffer bei Google gibt. Aber dabei
könnte es sich auch um Anglizismen handeln ("shaken to pieces", wobei diese
Wendung wiederum eine Kontamination von "torn/pulled to pieces" und
"shaken to the core" sein könnte).

Gruß
Birgit

26.10.16 08:36
Bis in die Grundfesten erschüttert syntes jeg var en pen oversettelse til tysk. Den hittil peneste faktisk. Ellers så samtykker jeg at det på tysk ikke forekommer noe lignende vending som hverken "i filler" eller "i stykker". Noch am ehesten könnte man "i filler" vielleicht übersetzen mit "in seine Einzelteile" - skjønt dette akkurat ikke er den den ordrette betydningen men den figurative betydningen av "i filler". "I filler" og "i stykker" er helt faste uttrykk på norsk. Særlig å "gå i stykker" er vel den mest brukte vendingen disse uttrykkene blir brukt på.
"I filler" ville jeg helst ha brukt sammen med "rive i filler". Men siden "i stykker" og "i filler" er faste uttrykk i seg selv er det mulig å kombinere de med andre verb også.
Jeg ville fremdeles påstått at "i filler" mest går ut på at noe går i oppløsning henholdsvis at det blir fart så ille med at det til slutt bare består av noen usle parter. En må løse seg litt fra ordets ordrette betydning "Fetzen" likedan som en må løse seg fra betydningen "stykke" når det er snakk om "i stykker". I stykker betyr bare at noe ikke fungerer lenger, at det er (blitt) ødelagt.
I UIB OB kombineres "i filler" også med ordene "bla" (en avis) eller slite (noe) i filler.
Men etter mine begrep er ikke det "avsluttende" ( http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=i+filler&ant_bokmaal=5&ant_nyn... )

26.10.16 08:47
Was ich eigentlich herausarbeiten wollte: "i filler" kommt im Deutschen wizigerweise wohl "in Stücke" am nächsten, obwohl das wortwörtlich eher "i stykker" bedeuten würde. Rive noe i filler = etwas in STÜCKE zerreißen, nicht "in Fetzen". Natürlich könnte man auch "zerfetzen" verwenden.

26.10.16 09:10
Jeg lurer litt på om man også kunnet slå noe i filler. Egentlig burde det være melig men det høres litt fremmed ut. Så spørs det jo hva en ellers skulle sagt...

Hallo, gibt es eine norwegische Übersetzung für Fleißaufgabe?

Grüße Thomas

22.10.16 10:42
tålmodighetsarbeid

22.10.16 16:24
Takk!

Grüße Thomas

22.10.16 20:10
Hei,

bin nicht der Fragesteller, aber ist tålmodighet nicht Geduld? Fleissaufgabe war zu meiner Schulzeit etwas für die, die noch extra Leistung bringen wollten.

22.10.16 21:44
Ordet oppgave (Aufgabe) har ifølge Dokpro opphav i n.ty. og betyr egentlig "det en får oppgitt". Ordet flid (Fleiß) har også utspring i n.ty.
Fleißaufgabe må da være en oppgave/et arbeid som man gjør seg flid med.

23.10.16 01:48, Mestermann no
Jeg har alltid forstått ordet i betydningen (f.eks. i skolen) "frivillig ekstraoppgave" el. "frivillig ekstralekse".

23.10.16 14:51, Mestermann no
Jeg ser at forskjellige ordbøker på nettet oversetter ordet slik til engelsk:

Additional homework done by a student to prove his diligence
voluntary extra task [in school, also fig.]

Jeg tror altså at den konkrete oversettelsen av Fleißaufgabe er "frivillig (ekstra)oppgave" el. "frivillig (ekstra)lekse",
men disse konkrete oversettelsene kan ikke brukes figurativt eller ironisk, slik Fleißaufgabe ofte blir brukt på tysk.

Hallo! Gibt es das Wort "Harpunier" (der Schütze auf einem Walfangschiff) auf norwegisch? Muss doch ...
Danke und viele Grüße, Rolf

21.10.16 08:48
laut Hustad: harpuner, hvalskytter

21.10.16 21:24, Bjoern de
http://www.heinzelnisse.info/forum/archive?searchItem=harpuner&setOptions=t...

Det å være harpuner spiller jo en viss rolle i Filmen "Der König von Bastøy". Er det den du har sett forleden kanskje 8-?

Empfehlenswerter Film forøvrig, syns jeg. Die Wirklichkeit in (norwegischen) Jugendstrafanstalten Ende des 19. Jhd, Anfang des 20. Jhd. dürfte noch viel übler gewesen sein als im Film zutage tritt...

Har dere lest om: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/er-dette-isdalskvinna_-1.13137112 ?

Om en ikke må glemme at dette også er en trist og forferdelig historie, så er det samtidig også en spennende en.

Vill de nå komme til bunns av denne cold case? Neppe, tror jeg. Det er alt for lenge siden. Hva skal DNA være til hjelp for?

Og så spørs det jo og om ikke sannheten ble slått ned av myndighetene denne gangen. Kanskje de visste nokk så godt hvem denne kvinnen var og hva hun drev med.

Det er litt rart at man ikke kunne finne ut ved hjelp av tannfyllingene hvor hun kom fra. En tannbehandling i vesteuropa skilte seg jo godt fra en tannbehandling i vest i denne tiden.

20.10.16 23:54
Akkurat hva er spørsmålet ditt? Handler det om språk?

21.10.16 03:39, Mestermann no
Hva er spørsmålet og det språklige temaet?

21.10.16 08:15
Om en skal lære norsk så er en jo nødt til følge med i aviser eller å lese norsk. Historien om Isdalskvinnen er et godt emne fordi at det er en spennende beretning som spanner over et halvt århundre. Jeg har altså ikke noe spesielt spørsmål. Dette var en anbefaling, ikke et spørsmål. Men om ikke det er "lov" å gi en anbefaling her så får dere bare slette den igjen.

21.10.16 14:29
"Dieses Forum behandelt Fragen um die Norwegische oder Deutsche Sprache oder um die Heinzelnisse." (Natürlich müssten die Adjektive hier kleingeschrieben werden, aber das nur am Rande.)

Ich habe nicht mal verstanden, dass du uns den Artikel empfehlen wolltest, aber dieses ist nun mal ein Forum für Sprachfragen, und das ist keine, auch wenn der Artikel interessant sein mag.

22.10.16 07:41
Om forlatelse. I så fall burde innlegget mitt bare slettes.
Men om jeg nå hadde begynt innlegget mitt med et spørsmål som f.e.:
Hva er galt i mitt følgende innlegg: ...? Eller: Er det rett å skrive: ...?
Ville det og ha vært forbudt?

22.10.16 09:02
Hva betyr det for eksempel å "bli ekspedert"?

Jeg trodde jo det betydde å bli betjent. Blir ikke en kunde ekspedert?

Betyr det å bli likvidert også? ( se: http://www.ba.no/drap/turgaer-motte-isdalskvinnen/s/1-41-1511766 ).

Det gjør visst det ifølge http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=ekspedere&ant_bokmaal=5&ant_ny...

Men jeg forstår utsagnet allikevel ikke. At kvinnen ble myrdet visste jo bergenseren allerede siden han hadde møtt henne i ledsagelse av flere menn. Hvorfor skulle han "glemme" henne fordi hun ble ekspedert? Er utsagnet "Glem henne, hun ble ekspedert." identisk med "glem henne, vi henrettet henne." - ?

22.10.16 10:00
Jeg kunne tenke meg å skrive et lite innlegg om saken her:

http://www.ba.no/nyheter/kriminalitet/bergen/nye-spor-i-isdalen-mysteriet-staal...
tror-vi-er-narmere-et-svars5-8-445981/

Er det noe galt i de følgende setningene?"Det kaster et meget dårlig - om ikke mistenkelig - skjær over politiet at de solgte
saken som selvmord den gangen.

Selv om vi skulle tro at politiledelsen ikke visste hva som stod bak saken og den
ikke skulle ha visst hva som egentlig hadde skjedd så viser jo det faktum at politiet
påsto det var selvmord at politiet enten var fullstendig inkompetente (usannsynlig)
eller at de selv ville skjule noe.

Med det bakteppe som kommer frem nå kunne dødsfallet aldri ha blitt deklarert som noe
annet enn til de grader mistenkelig - og mest sannsynlig som drap.

Ikke å kunne oppklare en sak - det er en ting. Men å dekke over et mistenkelig
dødsfall - det er noe helt annet"Finnes der på norsk et tilsvarende uttrykk for å "etwas unter den Teppich kehren" -
altså koste noe under teppe med den betydningen at noe blir dekket over / tåkelagt?

Det er jo ganske rystende og.

22.10.16 12:38
etwas unter den Teppich kehren- å feie noe under teppet

22.10.16 13:52
Hvordan oversetter man denne setningen? "Komme auf Flughafen wegen des Gebisses welches auf den südamerikanischen Zahnarzt schließen lässt".?

https://www.allmystery.de/themen/km113753

22.10.16 14:19
Kanskje noe sånt:

Kommer på lufthavn pga tennene som lot konkludere med en sydamerikansk tannlege

Det er ofte snakk om et "jeksel" Men jeg har ikke klart å finne ut hva dette er for noe. Forklaringen her http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=jeksel&ant_bokmaal=5&ant_nynor... hjalp ikke so mye. Sind es die Schneidezähne?

@12:38: tusend takk..da er det ikke koste men feie... og ellers samme uttrykket

22.10.16 16:27, Mestermann no
Det siste innlegget handler på ny om noe som hører hjemme i et annet diskusjonsforum. Ta det et annet sted hen.

For øvrig:
Jeksel = Backenzahn
Å ekspedere noen, i figurativ betydning, betyr å likvidere noen = beseitigen (fig.)., jmd. den Garaus machen.

22.10.16 18:04
@Mestermann: mange takk (jeksel) - en jeksel vel å merke og ikke et jeksel som jeg feilaktig trodde. Det står jo tilogmed i heinzelnisse men ut av en eller annen grunn maktet jeg ikke å finne ut av det selv. Ein Schneidezahn ist ein fortann ifølge heinzelnisse.

23.10.16 01:27, Mestermann no
@ 20:27 : Denne diskusjonen og disse betraktningene kan sikkert være interessante nok, men dette er et forum for
språkspørsmål. Ikke for diskusjon av gamle kriminalgåter eller spekulasjoner rundt norsk politikk eller de norske
hemmelige tjenester for 46 år siden.

@Admin: Av samme grunn synes jeg det skal vurderes å slette innleggene 14:28, 20:27 og deler av innlegget
10:00.

23.10.16 12:31, Geissler de
Jeg er fullstendig enig med deg, Mestermann.
De to innleggene som ikke hadde noe med språk å gjøre er blitt slettet.
Dessverre går det ikke an å slette deler av innlegg, så jeg har latt tvilen komme Bjørns
bidrag (10.00) til gode.

@ OP:

Lektyreanbefalinger er det i utgangspunktet lov å poste her.
Men vær så snill og husk to ting i framtida:
1. Gjør det klart og tydelig at du poster det som en anbefaling til dem som lærer norsk
(eller tysk, for den saks skyld).
2. Begrunn hvorfor akkurat denne teksten egner seg til det formålet. „Det er en spennende
historie“ holder som regel ikke.

Hallo forum.Er det mulig å oversette "jeg rir ikke den dagen jeg saler" til tysk og ville det være samme betydning,altså at man ikke er den som får ting gjort fortest.

19.10.16 20:25
Alles auf den naechsten Tag schieben.

19.10.16 22:58
sich Zeit nehmen, nichts übereilen

20.10.16 01:18, Mestermann no
Fant dette på nettet: Vanligvis opptrer dette i formen "han (hun) rir ikke den dagen han (hun) saler" (dvs. han/hun
forhaster seg ikke, er sen i avtrekket). Iflg. "Bevingede ord" av Evensberget og Gundersen har Per Syv det med i
sin danske ordspråkssamling fra 1680-årene. Det finnes også i Ferugssons "Scottish Proverbs" fra 1641 ("He
does na ride when he saddles his horse").

20.10.16 01:26, Bjoern de
Hei 18:37

Nei, det finnes ikke. I hvert ikke, om du mener et lignende ordtak med tilsvarende betydning. Eg googlet litt for å være "sikker" på at det ikke dokker opp noe rart eg ikke var kjent med allikevel, med det komme ikke noe frem.

Det eneste eg fant var dette: https://books.google.de/books?id=CbUPAwAAQBAJ&pg=PA268&dq=%22wo+er+satte...

Her har antakelig noen forsøkt å oversette ordtaket fra dansk til tysk. Men det ble til noe som en vanlig tysker i vært fall i dag ville ansett som grusomt tysk....

Så kort og godt: Nei, i hvert fall ikke som eg vet. Heller ikke kommer eg på et ordtak med samme overført betydning. Men det kan jo selvfølgelig eksistere...

20.10.16 09:00
Hustad har: früh gesattelt, spät geritten

20.10.16 09:16
Folgende Redewendung könnte auch passen:

Alles auf die lange Bank schieben.

Das bedeutet etwas (unangenehmes) aufschieben, etwas auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, etwas (unnötig) hinauszögern

Gruß
Nicole

20.10.16 09:18
Men som danskene sier: "Det pässer jo ikk"

I hvert fall ikke helt. For å overstette det til tysk måtte det bli: Er ist einer, der früh sattelt und spät reitet." Det kan man selvfølgelig si men det ikke noen geflügeltes Wort på tysk. Det betyr kanskje heller ikke helt det samme. For i han rir ikke den dagen han saler er det ikke snakk om å sale tidlig...

Og så er jo früh gesattelt, spät geritten en flink og plastisk måte å uttrykke seg på
Men er det et kjennt ordtak også?

20.10.16 09:31
Anbefalt poesi i tilknytning til temaet :
Josef G. Larsen ( 1918 - 2014 ) :
" I morgon, i morgon, men ikkje i dag " .......
Oddy

20.10.16 09:47
Der Begriff eines solchen Verhaltens :
Prokastrination ( Aufschiebeverhalten )
Prokastrinering ( Utsettelsesadferd )
Oddy

20.10.16 15:53
Weiter auf Oddys Pfad: Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Und das andere gibt es im flapsigen Sprachgebrauch in Deutschland auch. Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. - Korrekt ist es: -, das verschiebe NICHT auf morgen.
God torsdag fra Claus i Kristiansand

20.10.16 16:22
@Oddy
utsettelsesadferd? Du mener sikkert utsattelsesadpferd? :-)

20.10.16 20:07, Bjoern de
Men det jo akkurat ikke prokrastinasjon det er snakk om :-?

Prokrastinasjon betyr jo at man ikke saler i det helle tatt - eller utsetter begynnelsen med noe bestandig.

Ordtaket betyr - wenn ich es richtig verstehe - derimot at noen er litt sløv - at der er mye mere tid mellom begynnelsen og fullbyrdelse - enn det er vanlig.

20.10.16 22:20, Bjoern de
"Han rir ikke den dagen han saler" - "Er ist gerade nicht der Schnellste" ("Han er ikke den som får ting gjort fortest")

Aber natürlich hat auch das mit der Originalfassung wenig zu tun...

Archiv des Forums mit Suche